Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 7 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 61
Basisinformatie computer -
7
Touchpad
Met het touchpad bedient u het pijltje op het scherm. Dit pijltje wordt aanwijzer of cursor genoemd. Als u uw vinger
langzaam over het touchpad schuift, volgt de aanwijzer die beweging.
Als u een van de knoppen van het touchpad indrukt, selecteert of
activeert u de opdracht waarnaar het pijltje wijst. Raak het oppervlak
van het touchpad slechts lichtjes aan.
1.
Klik links om het onderdeel onder de aanwijzer te selecteren.
Dubbelklik om het programma onder de cursor of een compleet
woord te selecteren bij het intypen van een tekst.
2.
Klik rechts om een popup-menu te laten verschijnen.
3.
Als u twee keer snel achter elkaar op het touchpad tikt, hebt u in
feite gedubbelklikt.
Optionele touchpadfuncties
Indien
uw
computer
ondersteuning
biedt
voor
multi-touch,
kan
het
touchpad
bepaalde
bewegingspatronen op het oppervlak herkennen. Hierdoor kunt u toepassingen bedienen met enkele
eenvoudige gebaren. Zie
Packard Bell InfoCentre
voor meer informatie.
Wellicht bevat uw computer een
Touchpad Lock
-knop. De
Touchpad Lock
-knop schakelt het touchpad in of uit, om
ongewenste cursorbewegingen te voorkomen als het toetsenbord wordt gebruikt. Dit is met name handig als een
muis op de computer is aangesloten.
Op bepaalde computers kunt u uw vinger omhoog en omlaag schuiven over de rechterzijde van het touchpad om door een
document te navigeren.
Opmerking:
Verbeter de beweging en zichtbaarheid van de aanwijzer! Klik op
Start
>
Configuratiescherm
>
Hardware en geluid
>
Muis
>
Aanwijzeropties
.
Touchscreen (optie)
Bepaalde computers maken gebruik van een touchscreen waarmee eenvoudige opdrachten kunnen
worden uitgevoerd door het scherm aan te raken. Hierdoor hoeft u niet met een toetsenbord of muis te
rommelen. Afhankelijk van het type en formaat van uw touchscreen, kunt u uw vinger of een stylus (of
beide) gebruiken om items op het scherm te selecteren.
Op het scherm ‘tikken’
In plaats van klikken met een muis, of toetsen indrukken, kunt u zachtjes met een vinger, of indien aanwezig een stylus, op
het scherm
tikken
. Het scherm reageert direct op de aanraking.
Pas op:
Gebruik uitsluitend een vinger of de bijgesloten stylus. Als u andere voorwerpen gebruikt, kunt
u het scherm beschadigen.
Voer een ‘rechtermuisklik’ uit op een touchscreen door op het scherm te drukken totdat een bewegende ring verschijnt. Til
vervolgens de vinger (of stylus) op. Versleep gegevens door gewoon te tikken op de plek waar de gegevens staan en sleep
met uw vinger over het scherm. De gegevens volgen uw bewegingen.
Multi-touch
Indien uw computer ondersteuning biedt voor multi-touch, kan het scherm bepaalde bewegingspatronen op het oppervlak
herkennen. Hierdoor kunt u toepassingen besturen met enkele eenvoudige gebaren, bijvoorbeeld door een diavoorstelling
bladeren, knijpen door in of uit te zoomen of een cirkelbeweging maken om door een document te bladeren.
Touchscreens van verschillende types en formaten kunnen verschillende gebaren ondersteunen. Zie het
Packard Bell
InfoCentre
voor meer informatie.
3
1
2
Sample
This manual is suitable for devices