Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 6 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 61
6 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
K
ENNISMAKING
MET
UW
COMPUTER
Besturingsapparaten (Toetsenbord/Touchpad)
Toetsenbord
Het toetsenbord wordt gebruikt voor het invoeren van tekst of opdrachten. De toetsfuncties zijn afhankelijk van de gebruikte
toepassing. Het in deze handleiding afgebeelde toetsenbord is slechts een voorbeeld. Uw toetsenbord kan er anders uitzien.
Raadpleeg
InfoCentre
voor een volledige omschrijving van uw toetsenbord.
1.
Cijfers: Voor het invoeren van cijfers of speciale tekens. Druk tegelijkertijd op
Shift
voor de tekens op de bovenzijde van de
toetsen en druk tegelijkertijd op
Ctrl
+
Alt
voor de tekens rechts.
2.
Backspace: Om een plaats terug te gaan en het laatst ingetypte teken te wissen.
3.
Del: Verwijdert geselecteerde items of de tekens rechts van de cursor tijdens teksverwerking.
4.
Optioneel numeriek toetsenblok: Functioneert als een tweede reeks nummer- of pijltoetsen. Druk op de
Numlock
-toets
om te schakelen tussen de twee functies.
Opmerking:
Met als doel het optimaliseren van gewicht en ruimte, maken bepaalde computer
gebruik van compacte toetsenborden zonder numeriek toetsenblok. Mocht dit het geval zijn, kunt u
gebruik maken van het geïntegreerde toetsenblok door de
Num Lock
te activeren en de toetsen met
extra nummertekens (de toetsen rechts van het midden van het toetsenbord) te gebruiken. Druk
nogmaals op
Num Lock
om terug te keren naar de normale functie van de toetsen.
5.
Pijltoetsen: Om de cursor naar boven, beneden, links en rechts te bewegen.
6.
Enter: Indrukken voor het invoeren van een commando, het invoegen van een harde return in een tekst of het accepteren
van een gekozen optie.
7.
Spatie: Voor het invoeren van een spatie in uw tekst.
8.
Shift: Tegelijkertijd met een lettertoets gebruiken voor het invoeren van hoofdletters.
9.
Esc: Annuleert de meeste actieve taken.
10. Fn: Tegelijkertijd gebruiken met bepaalde toetsen (zoals F1 t/m F12) om speciale functies (aangegeven met symbolen) te
activeren.
Opmerking:
Bepaalde toetsenborden hebben een speciale toets voor Sociale netwerken, waarmee de
toepassing Sociale netwerken wordt geopend (zie Sociale netwerken (optie) op pagina 23). Als deze
toepassing niet is geïnstalleerd, wordt met deze toets de instant messenging toepassing gestart.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Sample
This manual is suitable for devices