Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 57 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 61
Milieu -
57
M
I L I E U
P
ACKARD
B
ELL
-
VERPLICHTING
BETREFFENDE
MILIEUBESCHERMING
Het milieu is een belangrijke factor van onze producten.
Packard Bell heeft zich ertoe verplicht de milieuschade van haar producten te beperken tijdens de hele gebruiksduur van de producten.
Vanaf de ontwerpfase wordt dankzij een uiterst strikt aankoopbeleid maximale aandacht geschonken aan elektronische onderdelen om hun gehalte
aan zware metalen (zoals lood, cadmium, chroom, kwik, enzovoort) te beperken. Onze leveranciers moeten voor elk onderdeel van de producten aan
alle voorschriften voldoen.
Wat het vernietigen van de producten op het einde van de levensduur betreft, zijn maatregelen genomen om het recyclen van al onze producten van
tevoren in te plannen en te vergemakkelijken. Alle kunststof onderdelen van meer dan 25 gram in Packard Bell-producten hebben daarom het ISO
11469-label. Dit label maakt snelle identificatie van het materiaal mogelijk en vereenvoudigt valorisatie. Hetzelfde geldt voor onze desktopcomputers,
waarbij de schroeven zijn vervangen door clips om eenvoudige demontage mogelijk te maken.
E
NERGY
S
TAR
®-
PARTNER
Opmerking:
Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op systemen met een Energy Star®-sticker.
Packard Bell is officieel partner van het Energy Star®-programma.
Energy Star® werd in 1992 geïntroduceerd door de US Environmental Protection Agency. Dit vrijwillige programma heeft tot doel
door een lager energieverbruik de CO2-uitstoot te verminderen. Door deel te nemen aan dit programma zorgt Packard Bell dat u
een lagere energierekening krijgt en dat u bovendien een bijdrage levert aan een schoner milieu voor toekomstige generaties.
Packard Bell verklaart dat alle Packard Bell-beeldschermen voldoen aan de Energy Star®-richtlijnen voor energiebesparing.
Meer informatie over het Energy Star®-programma vindt u op de website van Energy Star®: www.energystar.gov.
P
RODUCT
WEGGOOIEN
Volgens de richtlijn 2002/96/EG voor afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) moeten elektrische en
elektronische producten gescheiden van normaal huishoudelijk afval worden verwerkt. Dit bevordert hergebruik en recycling en
vermindert de hoeveelheid te verwerken afval en daarmee de benodigde ruimte op het stortterrein. Het logo met de
doorgekruiste kliko herinnert u eraan dat deze producten gescheiden moeten worden aangeboden voor verwerking. Deze regels
gelden voor alle Packard Bell-producten en alle accessoires, zoals een toetsenbord, muis, luidsprekers, afstandsbediening etc.
Als u dergelijke producten wilt weggooien, zorgt u voor een correcte recycling volgens de richtlijnen van uw gemeente of levert
u de oude apparatuur bij uw winkel in. Ga voor meer informatie naar www.packardbell.com/recycling.
Batterijen/accu’s weggooien (indien van toepassing)
Verwijder de batterijen/accu’s voordat u uw apparatuur weggooit. Volgens Europese wetgeving moeten batterijen/accu’s afzonderlijk van het
huishoudvuil worden weggegooid. Gooi gebruikte batterijen/accu’s niet in de vuilnisbak. Breng ze naar speciale inzamelpunten of vraag uw leverancier
of gemeente om informatie. Mede door uw inspanningen wordt een veilige inzameling, recycling en vernietiging van gebruikte batterijen/accu’s
mogelijk, wordt het milieu beschermd en worden gezondheidsrisico's verkleind.
Let op:
Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd soort batterij. voer gebruikte batterijen af
volgens de instructies.
Advies over kwik
Voor elektronische producten met een LCD/CRT monitor of scherm, dat niet verlicht wordt met leds: Lamp(en) in dit product bevatten
kwik en dienen gerecycled of weggegooid te worden volgens de lokale of nationale wetten. Voor meer informatie, neem contact op met
de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org. Voor informatie over het verwerken van lampen, zie www.lamprecycle.org.
Sample
This manual is suitable for devices