Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 56 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 61
56 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
V
OEDING
EN
KABELS
Voeding
Op de voedingsingang en -uitgang (indien aanwezig) staat een gevaarlijke spanning.
U dient de stekker van de netkabel uit het stopcontact te halen en de accu te verwijderen, om de apparatuur van de netspanning te ontkoppelen. Zorg
daarom dat de apparatuur in de buurt van het stopcontact is opgesteld en dat het stopcontact gemakkelijk te bereiken is.
Invoerstroom: Zie het stroomlabel aan de onderkant van de computer en controleer of de adapter voldoet aan de opgegeven waardes.
Onder geen voorwaarde mag de voedingseenheid door de gebruiker worden gedemonteerd. Hij heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. In
de voedingseenheid bestaan gevaarlijke spanningen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
Een defecte voedingseenheid dient u aan uw leverancier te retourneren.
Stroomkabels en stekker
Dit product maakt gebruik van een geaarde stroomkabel en stekker met drie signaalkabels. De stekker past alleen in een geaard stopcontact. Zorg dat
het stopcontact correct geaard is voordat u de stekker insteekt. Plaats de stekker niet in een stopcontact zonder aarde. Neem contact op met uw
elektricien voor details.
Deze apparatuur vereist een 3-aderige geaarde voedingskabel. De kabel mag maximaal 2,5 meter lang zijn. Om elektrische schokken te voorkomen,
mag u de aarding van de netkabel nooit verwijderen of veranderen. Vervang de netkabel als deze beschadigd is. Neem voor de goede vervangingskabel
contact op met uw leverancier. In Europa moet de voedingskabel geschikt zijn voor 250 V AC, minimaal 10 A. De stekker moet voorzien zijn van een
internationaal keurmerk. De kabel moet kunnen worden gebruikt in het land van de eindgebruiker. Neem in geval van twijfel over het soort kabel
contact op met uw leverancier.
Kabels
Voor kabels die niet zijn meegeleverd in de productverpakking:
De EMC-eigenschappen van het systeem worden alleen gegarandeerd als de kabel en interface zijn voorzien van efficiënte afscherming.
Voor toepassingen van het type USB, IEEE1394, serieel, printer, game, analoge of digitale audio/video, Ethernet-netwerk, PS2, TV of FM-antenne, en
voor alle soorten hogesnelheidsinterfaces in het algemeen is het gebruik van afgeschermde interfacekabels vereist.
Gebruik uitsluitend kabels van het type 26AWG of hoger (UL-listed).
Alleen Ethernet-netwerkkabels of RTC-modemkabels mogen een lengte van meer dan 3 meter hebben.
Packard Bell raadt u aan een klem met ferrietkern aan te brengen om iedere kabel die uw Packard Bell-computer verbindt met een hardwareapparaat
dat niet bij uw computer is geleverd.
²
Ferrietinformatie: 28A-2029 van Steward (twee lussen)
Gebruik voor Ethernet-netwerkkabels alleen afgeschermde FTP-kabels (cat
5).
Voor de productcertificering heeft Packard Bell de volgende soorten kabels gebruikt:
²
USB 2.0-gecertificeerde kabels Hama 46778
²
Afgeschermde IEEE 1394 FireWire Hama 50011
²
Afgeschermde RCA-RCA audio/videokabels Thomson KHC001M, KHC012M, KHC028M
²
Afgeschermde stereo-audiokabels Hama 43330H, 42714H
²
Afgeschermde Ethernet-kabels cat. 5e, Hama 50030
Hittevorming en draagbare computers
Bij langdurig gebruik kunnen de netadapter en de onderzijde van de computer heet worden. Raak deze delen daarom niet langer dan noodzakelijk aan.
K
AP
VAN
DE
SYSTEEMKAST
VERWIJDEREN
EN
TERUGPLAATSEN
Voordat u de systeemkast opent voor werkzaamheden in de computer, moet u de voedingskabels en modemkabels loskoppelen en de accu
verwijderen.
Let op: Bij langdurig gebruik kunnen sommige onderdelen in de computer heet worden.
Daarna moet u de systeemkast weer sluiten voordat u de voedingskabel aansluit en de computer inschakelt.
V
ERKLARING
LASERPRODUCT
De in uw computer geïnstalleerde optische instrumenten zijn getest en voldoen aan de desbetreffende eisen van de International Electrotechnical
Commission IEC60825-1 en de Europese norm EN60825-1 voor laserproducten van klasse 1.
Laserproducten van klasse 1 worden als ongevaarlijk beschouwd. De optische apparaten zijn zo ontworpen dat de gebruiker tijdens normaal gebruik
of voorgeschreven onderhoud nooit aan laserstraling boven het niveau van klasse 1 wordt blootgesteld.
De in uw computer geïnstalleerde optische instrumenten zijn alleen bedoeld als onderdeel van een elektronisch product en voldoen daarom niet aan
de desbetreffende eisen van de Code of Federal Regulation Sec. 1040.10 en Sec. 1040.11 voor VOLLEDIGE laserproducten.
Omdat blootstelling aan laserstraling buitengewoon gevaarlijk is, mag de gebruiker in geen geval proberen de laser te demonteren.
V
ERPAKKING
De verpakking van dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese milieurichtlijn 94/62/EC van 20 december 1994 en het overeenkomstige
Franse decreet 98-638 van 20 juli 1998.
Sample
This manual is suitable for devices