Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 51 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 61
Helpdesk -
51
S
YSTEEM
HERSTELLEN
Als de stapsgewijze instructies voor het oplossen van problemen (pagina 39) het probleem niet verhelpen, kunt u het
programma
Packard Bell Recovery Management
uitvoeren. Met dit programma kunt u de standaardconfiguratie van de
computer herstellen. Het programma biedt tevens de optie alle instellingen en persoonlijke gegevens te bewaren, zodat u
deze later kunt herstellen.
Systeem herstellen
1.
Maak zo spoedig mogelijk hersteldiscs aan.
Deze discs gebruikt u voor het herstellen van uw systeem bij serieuze hardware- en softwareproblemen. Ga voor instructies
naar “
Hersteldiscs aanmaken
” op pagina 19.
2.
Herstel kleine fouten.
Als er slechts een of twee onderdelen van de software of hardware niet meer goed werken, kunnen de problemen worden
verholpen door de software of de apparaatstuurprogramma’s opnieuw te installeren. Voor het herstellen van door de
fabrikant voorgeïnstalleerde software en stuurprogramma’s kijkt u bij “
Voorgeïnstalleerde software en stuurprogramma’s
herstellen
” op pagina 51. Voor instructies over het opnieuw installeren van niet vooraf geïnstalleerde software en
stuurprogramma’s raadpleegt u de documentatie van het product of de website met technische ondersteuning.
3.
Keer terug naar een vorige systeemstatus.
Als het opnieuw installeren van de software of stuurprogramma’s niet helpt, kunt u het probleem wellicht oplossen door uw
systeem te herstellen naar de situatie waarin alles probleemloos werkte. Ga voor instructies naar “
Terugkeren naar een vorige
systeemstatus
” op pagina 52.
4.
Herstel het systeem naar de fabrieksinstellingen.
Als de problemen niet verholpen kunnen worden, kunt u het systeem terugzetten in de fabrieksinstellingen, zie “
Systeem
herstellen naar fabrieksinstellingen
” op pagina 53.
Voorgeïnstalleerde software en stuurprogramma’s herstellen
Om het probleem te verhelpen dient u misschien de software en de apparaatstuurprogramma's die in de fabriek op uw
computer zijn geïnstalleerd opnieuw te installeren. U kunt herstellen via uw harde schijf of de hersteldiscs die u hebt
aangemaakt.
Nieuwe software—Als u software die niet vooraf op uw computer is geïnstalleerd wilt herstellen, volgt u de bijbehorende
installatie-instructies.
Nieuwe apparaatstuurprogramma’s—Als u stuurprogramma’s die niet vooraf op uw computer zijn geïnstalleerd wilt
herstellen, volgt u de instructies die bij het apparaat zijn geleverd.
Voorgeïnstalleerde software en stuurprogramma’s herstellen:
1.
Klik op
Start
>
Alle programma’s
>
Packard Bell
en daarna op
Packard Bell Recovery Management
. Het
programma
Packard Bell Recovery Management
wordt geopend.
- OF -
Als u herstelt met behulp van de hersteldiscs met stuurprogramma’s en toepassingen, plaatst u de disc in het station en gaat
u naar stap 3 nadat het hoofdmenu van
Packard Bell
Application Recovery
is geopend.
2.
Klik op de tab
Herstellen
en klik daarna op
Toepassingen/stuurprogramma’s opnieuw installeren
. Het hoofdmenu
van
Packard Bell Application Recovery
wordt geopend.
H
E L P D E S
Sample
This manual is suitable for devices