Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 5 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 61
Basisinformatie computer -
5
Opmerking:
Als uw computer uitbreidingssleuven voor geheugenkaarten of andere apparaten bevat, zijn wellicht plastic
‘dummies’ in deze kaartsleuven geplaatst. Dummies beschermen ongebruikte sleuven tegen stof, metalen objecten en
andere deeltjes. Bewaar de dummies en gebruik deze als in de sleuven geen kaarten worden gebruikt.
De computer repareren
Probeer de computer niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van de behuizing van de computer kan u blootstellen
aan gevaarlijke stroomspanningen of andere risico’s. Laat alle onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen.
Trek de stekker uit het stopcontact en schakel bevoegd reparatiepersoneel in indien:
de stroomkabel of stekker beschadigd, doorgesneden of gerafeld is,
vloeistof in het product is gemorst,
het product is blootgesteld aan regen of water,
het product gevallen is of de behuizing beschadigd is,
het product afwijkend gedrag vertoont, wat aangeeft dat reparatie nodig is,
het product niet normaal functioneert als de instructies worden opgevolgd.
Opmerking:
Stel alleen die zaken bij die worden behandeld in de gebruiksaanwijzing. Onjuist bijstellen van andere zaken
kan schade veroorzaken en kan tot gevolg hebben dat uitgebreide werkzaamheden door een gekwalificeerde technicus
nodig zijn om het product weer in de normale toestand te brengen.
Voorzorgsmaatregelen
De computer en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.
Als u de computer gedurende langere tijd gebruikt, zorg er dan voor dat u regelmatig een pauze neemt. Kijk af en toe weg
van uw scherm. Gebruik uw computer niet als u moe bent.
Stel de computer zodanig op dat u in een natuurlijke en ontspannen houding zit. Leg veelgebruikte zaken binnen
handbereik.
Plaats uw computer recht voor u, zodat u veilig en comfortabel kunt werken. Zorg ervoor dat het toetsenbord en touchpad
zich op een comfortabele hoogte bevinden. De kijkafstand tot het beeldscherm moet ongeveer 45-70 cm (18-30 inches)
bedragen.
Ter bescherming van uw gehoor, bij gebruik van luidsprekers of koptelefoon, verhoogt u het geluidsvolume gelijkmatig
totdat het geluid duidelijk en prettig te horen is; verhoog het geluidsvolume niet verder zodra uw gehoor gewend is aan
het geluid. Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume. Verhoog het volume niet om omgevingsgeluid te
overstemmen; verlaag het volume als u pratende mensen in uw omgeving niet meer kunt horen.
De onderzijde van de computer, de netvoedingsadapter en de lucht uit de ventilatieopeningen kunnen heet
worden tijdens het gebruik. Vermijd lichamelijk contact en plaats de ingeschakelde computer niet op uw
schoot.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van uw computer niet geblokkeerd of bedekt worden. Plaats de computer niet op
een zacht oppervlak (zoals een tapijt, stoel of bed) om te voorkomen dat de ventilatieopeningen geblokkeerd worden.
Steek geen voorwerpen door de ventilatieopeningen en sleuven van dit apparaat. Deze kunnen contact maken met
onderdelen waarop een gevaarlijk hoge spanning staat, of kortsluiting veroorzaken wat kan resulteren in brand of een
elektrische schok.
Sommige aandoeningen aan handen, polsen, armen, nek, schouders, benen en rug kunnen verband houden met
herhaling van bewegingen en kunnen daardoor verergeren. Om het risico op aandoeningen te verminderen, typt u met
uw polsen recht en uw handen en polsen zwevend boven het toetsenbord. Als u last hebt van pijn, tintelingen,
gevoelloosheid of andere klachten, raadpleeg dan een arts.
Ouders wordt geadviseerd op hun kinderen te letten als zij spelletjes spelen op de computer. Als u of uw kind de volgende
symptomen vertoont: duizeligheid, wazig zien, trillingen van de ogen of spieren, verlies van bewustzijn, verstoord
oriëntatievermogen, stuiptrekkingen of ongewilde bewegingen, stop dan METEEN en raadpleeg uw arts. Dit kan zelfs
gebeuren als u niet aan epilepsie lijdt.
Sample
This manual is suitable for devices