Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 49 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 61
Helpdesk -
49
Software en hardware toevoegen
Als er problemen optreden met een nieuw programma of nieuwe hardware, lees dan ook de meegeleverde documentatie en
kijk op de website van de fabrikant. Neem voor ondersteuning contact op met de Helpdesk van de fabrikant. Packard Bell is
niet verantwoordelijk voor schade die door toegevoegde hardware of software veroorzaakt wordt.
Software
Koop geen nieuwe software als u niet zeker weet dat deze op uw computer zal werken. Elk
programma stelt bepaalde eisen aan het systeem, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoeveelheid
geheugen of de vrije schijfruimte. Deze eisen zijn doorgaans op de verpakking of de website van de
software aangegeven.
1.
Controleer de specificaties van uw computer
Systeeminfo
Klik op
Start
> Alle programma’s > Bureau-accessoires > Systeemwerkset >
Systeeminfo
. Selecteer een item en klik op
+
om meer opties te tonen.
Opmerking:
Lees de modelbeschrijving op de verpakking van de computer, voor een snel
overzicht van de specificaties van de computer.
2.
Een programma installeren
Als u een programma wilt installeren, lees dan eerst de daarbij geleverde instructies. De
wijze van installeren verschilt namelijk per product.
a.
Sluit voordat u een nieuw programma gaat installeren eerst alle andere toepassingen.
b.
Plaats de CD of DVD. De meeste CD's en DVD's starten automatisch en tonen een installatiescherm. Als de schijf niet
automatisch start:
c.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de schijf en selecteer
Verkennen
. Dubbelklik op het pictogram
Setup
(of
Install
) en volg de instructies op het scherm.
Het papier is vastgelopen
Raadpleeg de printerhandleiding voor informatie over het oplossen van papierstoringen.
De printer geeft een
foutmelding
Raadpleeg de printerhandleiding voor informatie over het afhandelen van foutmeldingen.
De printer is niet goed
aangesloten
Controleer of de kabels goed zijn aangesloten op de printer en de computer.
Gebruik een geaard stopcontact (of stekkerdoos). Vergeet niet de computer en de printer uit
te schakelen voordat u kabels losmaakt en opnieuw aansluit.
De printer krijgt geen
voeding
Sluit de printer aan op een ander stopcontact.
Start de computer en de printer opnieuw op en probeer nogmaals af te drukken om na te
gaan of het eerder gebruikte stopcontact niet defect is.
De printerkabel is
beschadigd
Gebruik een andere printerkabel om te controleren of deze het probleem veroorzaakt.
Uw printer is niet goed
geïnstalleerd onder
Windows
Installeer de printer opnieuw. In de printerhandleiding vindt u informatie over het
installeren van de printer onder Windows.
Sample
This manual is suitable for devices