Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 46 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 61
46 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
3.
De volumeregeling van de computer moet worden bijgesteld.
a.
Klik op het luidsprekerpictogram in het
Meldingesgebied
.
b.
Sleep de schuifregelaar om het volume aan te passen.
c.
Zorg dat de optie
Dempen
NIET geactiveerd is.
d.
Klik, indien nodig, op
Luidsprekers
om het type audio-uitvoer te
wijzigen (bijvoorbeeld als u digitale audio gebruikt via een hdmi-kabel).
e.
U kunt meer volumebesturingen openen door op het toestel of
toepassingsbeeld te klikken.
4.
Uw geluidskaart werkt niet goed.
a.
Controleer of uw geluidskaart goed is ingesteld. Klik op
Start
> Configuratiescherm > Hardware en
geluid > Geluid
. Op het tabblad
Afspelen
selecteert u een audioapparaat en klikt u op
Eigenschappen
om de
instellingen te wijzigen.
5.
De computer speelt geen audio-CD’s af.
a.
Controleer of het geluid van uw computer goed is ingesteld (zie de vorige stappen).
b.
Zorg dat de CD vlak en met de bedrukte zijde naar boven in de lade van het station ligt.
c.
Wacht met het starten van het afspeelprogramma tot het indicatielampje (bezetlampje) stopt met knipperen.
d.
Zorg dat het oppervlak van de CD schoon is en geen krassen heeft.
e.
Controleer of de CD niet tegen kopiëren is beveiligd. Sommige audio-CD’s hebben een beveiliging om illegaal
kopiëren te voorkomen. De CD kan daardoor niet op een computer worden afgespeeld of gekopieerd. In zo’n geval
is afspelen alleen mogelijk op conventionele CD- of DVD-spelers.
Internet
Let op de volgende punten als u over een optimale internetverbinding wilt beschikken:
Sluit altijd aan op een geaard stopcontact (een standaard stopcontact met randaarde).
Verbind de modem rechtstreeks met de telefoonaansluiting.
Gebruik geen verlengkabels voor de telefoon (de kwaliteit van het signaal neemt anders af).
Zorg bij onweer altijd dat uw modem niet op de telefoonlijn is aangesloten en haal de stekker uit
het stopcontact.
Ik krijg geen verbinding met internet
1.
De gegevens van uw account zijn nog niet verwerkt.
a.
Nadat u zich online hebt ingeschreven bij een internetprovider, is het raadzaam de computer opnieuw op te starten
en zo de installatieprocedure voor internet te voltooien.
b.
De eerste keer dat u de internetverbinding gebruikt, kan uw account worden geweigerd. Bepaalde providers
hebben wat tijd nodig om de gegevens van uw account te verwerken. Wacht 30 minuten voordat u opnieuw een
verbinding probeert te maken.
2.
U hebt een onjuiste gebruikersnaam en/of wachtwoord ingevoerd.
a.
Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voer deze indien nodig opnieuw in.
b.
Controleer de exacte schrijfwijze (denk aan hoofd- en kleine letters en leestekens).
c.
Controleer de door de provider verstrekte aanmeldings- en instellingsgegevens.
3.
De server waarmee u een verbinding wilt maken, is niet in gebruik.
Neem contact op met uw provider om te controleren of de server beschikbaar is.
4.
Uw internetinstellingen (browser, email of verbinding) zijn gewijzigd.
Als u zich aanmeldt, krijgt u van de provider meestal informatie over uw account (gebruikersnaam, wachtwoord,
telefoonnummer van de server, emailadres, etc.). Controleer deze gegevens en herstel de internetinstellingen volgens de
instructies van de provider.
5.
Uw account bij de provider is beëindigd of de server van de provider is niet beschikbaar.
Sample
This manual is suitable for devices