Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 44 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 61
44 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Sluit programma's af met Windows Taakbeheer
Als u programma's niet kunt afsluiten door te klikken op het kruis in de rechterbovenhoek van het scherm, kunt u het
proberen via
Taakbeheer
.
1.
Druk de toetsen
Ctrl
+
Alt
+
Del
gelijktijdig in of klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte op de taakbalk en kies
Taakbeheer
.
2.
Selecteer het programma dat problemen geeft en klik op
Taak beëindigen
.
Treedt het probleem maar met één programma op?
Als het om een specifiek programma gaat dat niet goed werkt, verwijder het programma dan en installeer het opnieuw.
Klikt u op
Start
> Configuratiescherm > Programma’s > Programma’s
en onderdelen
.
Zijn er updates beschikbaar voor het programma of de programma's die problemen geven?
Als het probleem blijft optreden nadat u het programma opnieuw hebt geïnstalleerd, ga dan naar de website van het
programma en kijk of er updates beschikbaar zijn. Als het programma bij de computer is geleverd, gaat u naar de Packard
Bell Support-site op www.packardbell.com en kijkt u daar of er downloads beschikbaar zijn.
Is uw computer up-to-date?
Schadelijke programma's zoals virussen en spyware kunnen uw computer infecteren en tot gevolg hebben dat bepaalde
programma's niet goed werken. U kunt deze problemen oplossen en voorkomen door regelmatig een antivirus- en
antispyware-programma uit te voeren en altijd de laatste updates van deze programma's te downloaden. Lees voor meer
informatie over het up-to-date houden van uw computer het hoofdstuk
Updates
op pagina 32.
Als de computer het bureaublad van Windows niet weergeeft:
Als uw computer het bureaublad van Windows niet kan weergeven, start u de computer opnieuw op. Wanneer het logo
van Packard Bell verschijnt tijdens het opstarten, drukt u op
Alt+F10
om het herstelprogramma te starten.
Overige problemen oplossen
Toetsenbord en
touchpad
Mijn toetsenbord werkt niet
1.
Het numerieke toetsenblok is uitgeschakeld (alleen modellen met een numeriek toetsenblok).
Als Num Lock actief is, kunt u het numerieke toetsenblok gebruiken om net als bij een rekenmachine getallen
in te voeren. Als het Num Lock-lampje niet brandt, functioneert het toetsenblok als tweede set pijltjestoetsen
of, op sommige extra compacte toetsenborden, als normale lettertoetsen.
Mijn touchpad werkt niet
1.
Wellicht bevat uw computer een
Touchpad Lock
-knop. De
Touchpad Lock
-knop schakelt het touchpad in of
uit, om ongewenste cursorbewegingen te voorkomen als het toetsenbord wordt gebruikt. Zorg dat deze
functie niet geactiveerd is.
Sample
This manual is suitable for devices