Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 42 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 61
42 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
De computer loopt vast bij het logo van Windows
Tijdens het opstarten, voert Windows een aantal controles uit. Als tijdens deze
controles
onjuiste
instellingen,
beschadigde
of
ontbrekende
software-
of
hardwareonderdelen worden geconstateerd, loopt de computer meestal vast. U
kunt dit probleem mogelijk oplossen door de computer met een van de
onderstaande methoden opnieuw op te starten.
Start de computer op in de Veilige modus om
standaardbestanden en stuurprogramma’s te gebruiken.
1.
Schakel de computer in.
2.
Druk, indien nodig, als het logo van Packard Bell verschijnt, op
F8
om toegang te krijgen tot de geavanceerde
opstartopties.
3.
Gebruik de pijltoetsen om
Veilige modus
te selecteren en druk op
Enter
.
Start met de Laatst bekende juiste configuratie.
Met deze optie kunt u de systeeminstellingen herstellen die actief waren op het moment dat de computer voor het laatst
zonder problemen is opgestart. Hierdoor kan de computer gegevens verliezen die zijn ingevoerd tijdens het laatste gebruik.
1.
Schakel de computer in.
2.
Druk als het logo van Packard Bell verschijnt enkele seconden op
F8
. Druk indien nodig op
F8
om toegang te krijgen tot
de geavanceerde opstartopties.
3.
Selecteer met de pijltoetsen
Laatst bekende juiste configuratie
en druk op
Enter
.
Verwijder software.
Als uw computer niet goed werkt nadat u nieuwe programma's hebt geïnstalleerd, kunt u ze weer verwijderen om te kijken
of het probleem dan is opgelost.
Klikt u op
Start
> Configuratiescherm > Programma's > Programma’s en onderdelen
.
Ga terug naar het vorige herstelpunt met Windows Systeemherstel (zie pagina 31).
Ontkoppel extra apparatuur of verwijder deze.
Lees
Randapparatuur verwijderen
,
Randapparatuur verwijderen
en
Randapparatuur verwijderen
op pagina 40.
Gebruik de Packard Bell Troubleshooter op de Packard Bell Support-website.
Onze online Troubleshooter (http://troubleshooter.packardbell.com) is een gebruikersvriendelijke tool die snelle toegang
biedt tot oplossingen voor uw problemen. U beantwoordt gewoon een paar vragen en onze intelligente zoekmachine biedt
u de juiste oplossing.
Het Windows-bureaublad verschijnt, maar het
besturingssysteem is niet stabiel
Hoewel de computer zonder problemen opstart, kunt u niet verder werken en
functioneren de programma's niet correct. Stel uzelf de volgende vragen en probeer
aan de hand van de antwoorden de oplossing van het probleem vast te stellen.
Zijn er nieuwe programma's geïnstalleerd?
De installatie van nieuwe software kan conflicten met de aanwezige software
veroorzaken. Als uw computer niet goed werkt nadat u nieuwe programma's
hebt geïnstalleerd, kunt u ze weer verwijderen om te kijken of het probleem dan is opgelost.
Klikt u op
Start
> Configuratiescherm > Programma’s > Programma’s en onderdelen
.
Sample
This manual is suitable for devices