Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 41 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 61
Helpdesk -
41
De accu verwijderen
1.
Verwijder de accu. U hoeft deze doorgaans gewoon te ontgrendelen aan de onderzijde en uit het accucompartiment te
trekken.
2.
Zorg dat de netvoedingsadapter zowel op de computer als op het stopcontact is aangesloten.
3.
Probeer de computer in te schakelen en wacht ten minste 15 minuten.
4.
Controleer of de netvoedingsadapter warm wordt.
Extra interne hardware verwijderen
Interne hardware is onderdelen als extra geheugen, een netwerkkaart, enz.
1.
Verwijder eventuele interne hardware die u hebt toegevoegd. Als u hardware door iemand anders hebt laten installeren, is
het verstandig het apparaat ook door dat bedrijf of die leverancier te laten verwijderen.
2.
Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is opgelost.
Raadpleeg InfoCentre om meer te weten te komen over uw computer. Vergeet niet de updates voor InfoCentre te
downloaden!
Let op:
Maak de behuizing van uw notebook alleen open als u een geavanceerde gebruiker bent of als dit
gevraagd wordt door een gekwalificeerde Packard Bell-technicus.
De computer loopt vast bij het logo van
Packard Bell
Tijdens het opstarten van de computer wordt er eerst een zelftest uitgevoerd om de
werking van alle onderdelen te controleren. Als de test zonder problemen wordt
voltooid, hoort u een kort geluidssignaal en wordt de computer normaal opgestart.
Als de test echter mislukt, kan de computer blijven hangen wanneer het logo van
Packard Bell verschijnt.
Start de computer opnieuw op
Druk op
TAB
of op de
ESC
-toets terwijl de computer opstart, om details te zien.
Herstel de standaardinstellingen van het BIOS.
Druk tijdens het opstarten op Del of F2 om naar het BIOS te gaan. Het BIOS bestuurt de hardware van uw computer. Ga
alleen naar het BIOS als u een ervaren gebruiker bent of wanneer u dit wordt gevraagd door een gekwalificeerde technicus.
1.
Gebruik de pijltoetsen of de muis (indien beschikbaar) om in het bovenste menu de optie
Exit
te selecteren.
2.
Selecteer
Default Values
in het menu en druk op
Enter
. Klik op
OK
om uw keuze te bevestigen.
3.
Selecteer
Save Changes and Exit
en druk op
Enter
. Klik op
OK
om uw keuze te bevestigen.
4.
De computer wordt automatisch opnieuw gestart.
Start de computer op vanaf een ander opstartapparaat.
Druk tijdens het opstarten van de computer op
F12
om het opstartmenu weer te geven (dit menu is mogelijk niet op alle
computers beschikbaar). Als het eerste opstartapparaat de harde schijf (HDD) is, verplaatst u de cursor met de pijltoetsen
naar het CD- of DVD-station en drukt u op
Enter
om dat apparaat te selecteren.
Ontkoppel extra apparatuur of verwijder deze.
Lees
Randapparatuur verwijderen
,
Randapparatuur verwijderen
en
Randapparatuur verwijderen
op pagina 40.
Gebruik de Packard Bell Troubleshooter op de Packard Bell Support-website.
Onze online Troubleshooter (troubleshooter.packardbell.com) is een gebruikersvriendelijke tool die snelle toegang biedt
tot oplossingen voor uw problemen. U beantwoordt gewoon een paar vragen en onze intelligente zoekmachine biedt u de
juiste oplossing.
Sample
This manual is suitable for devices