Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 40 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 61
40 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Het beeldscherm blijft leeg
De
computer
bevindt
zich
in
de
standby-stand
of
de
energiebesparende modus.
1.
Als de energiebesparende modus actief is, drukt u op een toets om de
computer te activeren.
2.
Als de computer in de standby-stand staat, drukt u op de aan/uit-knop. Na
korte tijd gaat het lampje branden en kunt u de computer gaan gebruiken.
Er is mogelijk een schermbeveiliging actief.
1.
Druk op een toets om het beeldscherm te reactiveren.
2.
De eigenschappen voor de schermbeveiliging kunt u als volgt wijzigen.
a.
Sluit alle actieve programma’s behalve Windows.
b.
Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het Windows-
bureaublad.
c.
Kies
Personaliseren
in het menu.
d.
Klik op het pictogram
Schermbeveiliging
.
e.
Stel de eigenschappen voor schermbeveiliging en energiebeheer naar
wens in.
Controleer de aansluitingen:
1.
Controleer de voedingskabelverbinding tussen de notebook en het stopcontact.
Controleer of het stopcontact werkt:
1.
Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact en kijk of het apparaat werkt.
2.
Als dit niet functioneert, is uw stopcontact wellicht defect.
Probeer de computer te resetten:
1.
Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu en houd de aan/uit-knop ten minste tien
seconden lang ingedrukt.
2.
Laat de knop los, plaats de accu weer terug, sluit het netsnoer weer aan en druk op de aan/uit-knop om de computer
aan te zetten.
Controleer de accu:
1.
Zorg dat de accu correct is geplaatst.
2.
Zorg dat de accu voldoende geladen is.
3.
Sluit de netadapter aan en probeer de notebook op te starten.
Ontkoppel randapparatuur of verwijder deze:
Een defect toestel of accu kan in bepaalde situaties ervoor zorgen dat het systeem niet opstart.
Randapparatuur verwijderen
Deze toestellen zijn onder andere printers, scanners, modems, enz.
1.
Ontkoppel alle randapparatuur van uw computer.
2.
Start de computer opnieuw op en kijk of het probleem is opgelost.
3.
Als dat niet het geval is, verzoeken wij u contact op te nemen met het Customer Contact Center om de oplossing door te
geven.
Sample
This manual is suitable for devices