Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 4 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 61
4 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
B
A S I S I N F O R M A T I E
C O M P U T E R
V
EILIGHEID
EN
COMFORT
Veiligheidsmaatregelen
Volg onderstaande instructies voor een comfortabel gebruik van de computer en het voorkomen van gezondheidsproblemen.
Computeromgeving
Zorg dat de computer:
Wordt gebruikt op een stabiel oppervlak, standaard of tafel. Een val kan de computer ernstig beschadigen.
Niet wordt gebruikt op een oppervlak dat trilt, of tijdens sporten, trainen of andere activiteiten in een dynamische
omgeving. Trillingen of bewegingen kunnen bevestigingen losmaken, interne componenten beschadigen, en zelfs
resulteren in lekkage van de accu.
Niet in direct zonlicht of in de nabijheid van een warmtebron staat.
Niet in de buurt staat van magnetische velden of apparatuur die statische elektriciteit opwekt.
Ten minste 30 centim (één voet) eter van mobiele telefoons verwijderd is.
Niet in een stoffige of vochtige omgeving staat.
Niet bij water wordt gebruikt. Mors nooit enige vloeistof op of in de computer.
Niet op een tapijt of een ander oppervlak staat dat statisch geladen kan zijn.
Kabels
Zorg dat:
De kabels niet te strak komen te staan en dat er niemand op gaat staan of erover valt.
Andere apparatuur de kabels niet beknelt.
De stroomkabel wordt aangesloten op de computer, voordat de stroomkabel in een stopcontact wordt gestoken.
De stroomkabel uit het stopcontact wordt getrokken, voordat de stroomkabel uit de computer wordt getrokken.
Drie-pins stroomkabels worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Het stopcontact eenvoudig bereikbaar is en zich zo dicht mogelijk bij de computer bevindt (sluit er niet te veel adapters op
aan).
Als uw computer gebruik maakt van een externe stroomadapter:
Dek de netvoedingsadapter niet af en plaats er geen voorwerpen bovenop. Zorg dat de adapter tijdens het gebruik goed
kan afkoelen door ruimte om de adapter vrij te laten.
Gebruik alleen de netvoedingsadapter die is meegeleverd met uw computer. Hoewel andere adapters er vergelijkbaar
kunnen uitzien, kan uw computer beschadigd raken bij gebruik hiervan. Mocht vervanging nodig zijn, gebruikt u alleen
onderdelen die gecertificeerd zijn voor uw computer.
Computer schoonmaken
Haal voordat u de computer gaat schoonmaken de netvoedingskabel uit het stopcontact.
Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen maar een vochtige doek.
Spuit een schoonmaakproduct nooit direct op het scherm.
Als u vloeistof op uw notebook knoeit, schakelt u deze onmiddellijk uit, koppelt u de netadapter los, verwijdert u de accu
en zorgt u ervoor dat de notebook volledig droog is voordat u deze weer inschakelt. Wacht indien nodig een nacht voordat
u de computer opnieuw opstart.
Sample
This manual is suitable for devices