Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 38 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 61
38 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Gebruikersaccountbeheer
Het configuratiescherm van
Gebruikersaccounts
helpt u bij het
voorkomen van ongeautoriseerde wijzigingen op de computer.
Gebruikersaccountbeheer
vraagt
u
om
toestemming
of
een
beheerderswachtwoord voor het uitvoeren van acties die de
werking van uw computer zouden kunnen beïnvloeden of die
instellingen wijzigen die van invloed zijn op andere gebruikers. Als
u een melding van Gebruikersaccountbeheer ziet, leest u deze
zorgvuldig door en verzekert u zich er daarna van dat de naam van
de actie of het programma dat gaat starten ook door u bedoeld is.
Door
deze
handelingen
te
controleren
voordat
ze
worden
uitgevoerd, helpen de instellingen van Gebruikersaccounts u bij het
tegengaan
van
de
installatie
van
kwaadwillende
software
(malware) en spyware, en het ongeoorloofd wijzigen van de
computer door deze malware en spyware.
U
opent
de
instellingen
van
Gebruikersaccount
door
te
klikken
op
Start
>
Configuratiescherm
>
Gebruikersaccounts en ouderlijk toezicht
>
Gebruikersaccounts
.
Opmerking:
U kunt de Gebruikersaccount besturingsberichten uitschakelen (niet aanbevolen) in het venster
Gebruikersaccount besturingsinstellingen.
Beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer aanpassen
Internetsites
maken
gebruik
van
zogenaamde
cookies
(kleine
bestanden)
om
gegevens
bij
te
houden
van
gebruikersvoorkeuren en -informatie. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw internetbrowser aanpassen om aan te geven
hoe veel of hoe weinig informatie u wilt accepteren van een website.
Toegang tot beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer:
1.
Klik in Internet Explorer op
Extra > Internet-opties
.
2.
Schuif op het tabblad
Privacy
de schuifregelaar omhoog of omlaag om een beveiligingsniveau te selecteren.
Hoe weet ik dat mijn computer kwetsbaar is?
Als in het
Action Center
een waarschuwing wordt weergegeven, uw computer niet goed werkt of onverwachts vastloopt, of
sommige programma's niet goed functioneren, is uw computer mogelijk geïnfecteerd door schadelijke software. Maar dat
betekent niet dat elk probleem in de computer wordt veroorzaakt door een virus! Als u denkt dat uw computer geïnfecteerd
is, moet u direct uw antivirus- en antispyware-software bijwerken (tenzij u dat zeer recent hebt gedaan).
Windows Hulp op afstand
Met Hulp op afstand krijgt een Windows-gebruiker via een
netwerk of internet tijdelijk toegang tot een Windows-
computer van iemand anders om te kunnen helpen bij het
oplossen van problemen op deze computer. Hulp op afstand
maakt het mogelijk problemen vast te stellen en op te lossen
zonder fysiek bij de computer aanwezig te zijn.
U krijgt toegang tot Hulp op afstand door te klikken op
Start
> Alle programma’s > Onderhoud > Windows
Hulp op afstand
. Bij het starten van Hulp op afstand ziet u
een scherm waar u kunt kiezen of u hulp wilt bieden of hulp
wilt ontvangen.
Sample
This manual is suitable for devices