Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 37 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 61
Helpdesk -
37
Windows Firewall
Windows bevat een firewall die de computer beveiligt als deze verbonden is met internet. Het stopt programma’s die zonder
toestemming verbinding met internet maken.
Bepaalde programma’s moeten verbinding met internet maken
om
correct
te
functioneren,
of
überhaupt
te
kunnen
functioneren. Mocht dit het geval zijn, wordt u tijdens de
installatie of het eerste gebruik van het programma meestal
gevraagd
toestemming
te
verlenen.
U
controleert
de
instellingen van de firewall door te klikken op
Start
>
Configuratiescherm
>
Systeem
en
beveiliging
>
Windows Firewall
.
Opmerking:
Als u begint met het gebruik van een
Firewall, staat deze in een ‘leermodus’, en ziet u
meldingen
die
u
waarschuwen
dat
bepaalde
programma’s, die u kent en vertrouwd, verbinding met
internet willen maken. Na verloop van tijd leert de Firewall
uw lijst met betrouwbare programma’s kennen, en wordt u niet meer gevraagd toestemming te verlenen, als het
programma verbinding met internet wil maken. De Firewall beveiligt tevens de computer tegen programma’s die vanaf
internet toegang tot uw computer proberen te krijgen, al is het soms nodig programma’s toestemming te verlenen voor
updates, downloads, enz.
Windows-updates
Als u een actieve internetverbinding hebt, kan Windows zoeken naar belangrijke updates voor uw computer en deze
automatisch installeren. Deze updates bestaan uit security patches en programma-updates die het werken met uw computer
verbeteren en uw computer beschermen tegen nieuwe virussen en aanvallen.
Windows Defender
Windows Defender
helpt bij de bescherming van uw
computer tegen schadelijke en ongewenste software, zoals
spyware
en
adware.
Windows
Defender
is
standaard
geïnstalleerd en geactiveerd.
Met als oogmerk het beschermen van uw privacy en uw
computer, bevat Windows Defender opties voor
real-time
beveiliging
. Zgn. real-time beveiliging waarschuwt u, als
spyware en andere mogelijk ongewenste software zichzelf
probeert te installeren of geactiveerd zijn op de computer. U
wordt
ook
gewaarschuwd
als
programma’s
proberen
belangrijke Windows-instellingen te wijzigen.
Opmerking:
Windows Defender werkt samen met uw
instellingen voor Windows
Update om automatisch
alle nieuwste definities te installeren.
Sample
This manual is suitable for devices