Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 32 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 61
32 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Als het Windows-bureaublad onbereikbaar is:
1.
Druk op
Alt+F10
tijdens het opstarten als het Packard Bell-logo verschijnt. Het
Herstelprogramma
wordt nu geopend.
2.
Selecteer
Windows Systeemherstel
en klik op
Volgende
. De computer wordt automatisch opnieuw opgestart en
Systeemherstel
wordt geopend.
Opties voor Systeemherstel
Een eerdere status van de computer herstellen
Met deze optie wordt een eerdere toestand van de computer hersteld, zonder dat dit van invloed is op uw persoonlijke
documenten of e-mails (documenten worden echter niet hersteld als deze verloren zijn gegaan). Windows maakt standaard
zogenaamde momentopnamen wanneer er belangrijke wijzigingen in het systeem worden doorgevoerd (bijvoorbeeld het
installeren van stuurprogramma's of bepaalde software). Dit is handig als de installatie van een stuurprogramma
bijvoorbeeld mislukt of wanneer een gewijzigde systeeminstelling problemen veroorzaakt.
1.
Klik op
Een eerdere status van deze computer herstellen
en klik op
Volgende
.
2.
Selecteer in de kalender de datum van het gewenste herstelpunt en klik op
Volgende
. Alle herstelpunten die op de
geselecteerde datum zijn gemaakt, worden op naam weergegeven in de keuzelijst rechts van de kalender.
3.
Klik in het bevestigingsscherm op
Volgende
om de computer te herstellen op basis van de geselecteerde datum en tijd.
Een herstelpunt maken
Windows maakt automatisch op geplande tijdstippen herstelpunten aan of voordat bepaalde programma's of
stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Met deze optie kunt u zelf herstelpunten maken als u denkt dat dat nodig is.
1.
Selecteer
Een herstelpunt maken
en klik op
Volgende
.
2.
Voer een beschrijving in voor het herstelpunt.
Systeemherstel
voegt automatisch de datum en tijd toe aan de opgegeven
naam.
3.
Klik op
Maken
om het herstelpunt aan te maken.
De laatste herstelbewerking ongedaan maken
Als de computer niet meer werkt nadat u de status van een bepaalde datum hebt hersteld, kunt u deze optie gebruiken om
de herstelbewerking ongedaan te maken.
U kunt desgewenst ook de optie
Laatst bekende juiste configuratie
gebruiken om de laatst werkende configuratie van de
computer te herstellen.
1.
Start de computer opnieuw op, druk op
F8
om de geavanceerde opstartopties te openen.
2.
Selecteer met de pijltoetsen
Laatst bekende juiste configuratie
en druk op
Enter
.
Updates
Aangezien er elke dag nieuwe virussen, wormen en andere bedreigingen worden gemeld, is het zeer belangrijk dat u de
beveiligingsprogramma's
en
uw
besturingssysteem
up-to-date
houdt.
In
combinatie
met
specifieke
beveiligingsprogramma's kan
Norton Internet Security
uw computer beschermen tegen aanvallen vanaf internet en ervoor
zorgen dat de laatste beveiligingsupdates zijn gedownload en geïnstalleerd. Om uw computer up-to-date te houden met de
laatste versies van programma's, is het belangrijk de volgende richtlijnen te volgen:
Werk het antivirusprogramma bij
Werk uw programma voor antispyware en antimalware bij
Voer updates uit wanneer dit wordt aangegeven door het
Windows Action Center
Gebruik Microsoft
Windows Automatische updates
Voer
Windows Defender
uit.
Voer
Windows Update
uit.
Sample
This manual is suitable for devices