Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 22 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 61
22 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Multimediabestanden afspelen
U kunt de mediasoftware op de computer gebruiken om muziek, films of diavoorstellingen af te spelen, of TV te kijken (als de
computer is voorzien van een TV-tuner). Er zijn ook andere opties beschikbaar, onder andere voor het creëren van CD's of
DVD's.
Een of meer mediaprogramma's zijn op de computer geïnstalleerd;
Windows Media Player
en optioneel
Windows Media
Center
worden door Microsoft geleverd. Mogelijk zijn nog andere mediaprogramma's door Packard Bell geïnstalleerd voor
een betere media-ervaring.
Windows Media Player
Windows Media Player
kan worden gebruikt voor het afspelen van MP3- en WMA-audiobestanden, CD's en de meeste
videobestanden.
Opmerking:
Het is niet aan te raden Windows Media Player te gebruiken voor het afspelen van DVD-films. Andere
mediaspelers (zoals Windows Media Center) bieden meer afspeelopties.
Windows Media Center (Optie)
Sommige computers zijn voorzien van alles-in-
één mediacentra, zoals
Windows Media Center
.
Deze programma's kunnen verschillende soorten
multimedia verwerken via eenvoudige menu's die
u eenvoudig kunt selecteren met behulp van een
afstandsbediening. U kunt live of opgenomen TV
bekijken (indien uw computer een TV-tuner
heeft), digitale muziek beluisteren, foto's en
persoonlijke video's bekijken, CD's en
DVD's
creëren, of toegang krijgen tot de content van
online services.
U start het mediaprogramma dat op uw computer
is geïnstalleerd door te klikken op
Start
>
Windows Media Center
.
Installatie
Let op:
Als de computer is uitgerust met een afstandsbediening (pagina 9) of TV-tuner (pagina 14),
moeten deze zijn aangesloten en geactiveerd voordat u het mediaprogramma de eerste keer start.
De eerste keer dat u het mediaprogramma start, wordt een installatiewizard geopend voor het configureren van een aantal
basisinstellingen. Indien de optie
Standaardinstallatie
beschikbaar is, selecteert u deze. Vervolgens kunt u desgewenst
aanvullende opties configureren.
Opmerking:
Als u over een internetverbinding beschikt, kunt u de
Gids
(elektronische programmagids) gebruiken om een
lijst van actuele TV-programma's te raadplegen. Deze gids toont de zender- en omroepinformatie, de naam van het
programma, een omschrijving en de geplande uitzendtijd.
Cyberlink PowerDVD
Als uw computer een Blu-ray-station bevat, kunt u Blu-ray-films afspelen met
PowerDVD
. U start
PowerDVD
door een Blu-
ray-schijf in het station te plaatsen en te wachten tot het programma automatisch wordt gestart.
Sample
This manual is suitable for devices