Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 19 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 61
Internet en software -
19
Packard Bell Recovery Management
Om uw systeem voor te bereiden op systeemherstelopties dient u zo spoedig mogelijk hersteldiscs aan te maken. Het
aanmaken van hersteldiscs vergt tijd, maar voor de betrouwbaarheid van uw systeem op de lange duur is het een kleine
moeite.
Hersteldiscs aanmaken
Als uw computer problemen ondervindt die niet via andere manieren zijn op te lossen, dient u het besturingssysteem van
Windows en de door de fabrikant voorgeïnstalleerde software en stuurprogramma’s opnieuw te installeren. Voor het
opnieuw installeren met behulp van discs dient u vooraf een set hersteldiscs aan te maken. Gedurende het proces wordt u
begeleid door instructies op het scherm. Lees deze zorgvuldig!
1.
Klik op
Start
>
Alle programma’s >
Packard Bell
en daarna op
Packard Bell Recovery Management
. Het
programma
Packard Bell Recovery Management
wordt geopend.
2.
Voor het aanmaken van hersteldiscs voor de volledige oorspronkelijke inhoud van de harde schijf, inclusief Windows en
alle door de fabrikant geïnstalleerde software en stuurprogramma’s, klikt u op
Disk met fabrieksstandaarden maken
.
- OF -
Voor het aanmaken van hersteldiscs voor alleen door de fabrikant geïnstalleerde software en stuurprogramma’s klikt u op
Back-updisk met stuurprogramma en toepassing maken
.
Belangrijk:
We raden u aan zo spoedig mogelijk beide soorten hersteldiscs aan te maken.
Het dialoogvenster
Back-upimage maken
wordt geopend.
Sample
This manual is suitable for devices