Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 17 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 61
Basisinformatie computer -
17
In de meeste computerapparatuur zitten gevaarlijke materialen die niet op de vuilnisbelt thuishoren. Door computers te
recyclen kunnen veel materialen opnieuw worden gebruikt. Veel liefdadigheidsinstellingen zamelen computerapparatuur in
en er zijn bedrijven die gebruikte computers kunnen repareren en opnieuw verkopen.
Raadpleeg
Milieu
op pagina 57 voor meer informatie over het weggooien van gebruikte producten.
Sample
This manual is suitable for devices