Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 12 of 61)

Languages: Dutch
Pages:61
Description:Algemene gebruikers-handleiding
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 61
12 -
Handleiding Aan de slag en problemen oplossen
Gebruik alleen de netvoedingsadapter die bij uw computer is geleverd. Hoewel andere adapters er
vergelijkbaar kunnen uitzien, kan uw computer beschadigd raken bij gebruik hiervan.
Bij langdurig gebruik kunnen de netadapter en de onderzijde van de computer heet worden. Dit is
normaal, maar kan wel tot letsel leiden bij langdurig contact.
Accu
Als u geen toegang tot een stopcontact hebt, kan uw computer gebruikmaken van een oplaadbare accu. Deze accu kan
worden verwijderd, zodat u meerdere accu's kunt meenemen op lange reizen of een oude accu die niet goed meer werkt kunt
vervangen.
Opmerking:
Hoewel de batterij in de fabriek is opgeladen, kan de lading door transport en opslag zijn afgenomen. Sluit
wanneer u de computer voor het eerst gebruikt, de netvoedingsadapter aan en laad de accu volledig op.
Raadpleeg
InfoCentre
om meer te weten te komen over de accu van uw computer.
Gebruiksduur van accu
De gebruiksduur van de accu is afhankelijk van de wijze van gebruik van de computer, de capaciteit van de accu en het
ontwerp van de computer. Accu's gaan minder goed werken naarmate zij ouder worden.
Langer werken met een accu
Wanneer u niet op kantoor bent, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de eenvoudige dingen die u kunt doen om de
gebruiksduur van de hoofdaccu van de computer te verlengen. Als u de beeldhelderheid verlaagt, wordt de gebruiksduur van
de accu verlengd (op de meeste computers wordt de schermhelderheid automatisch verlaagd bij het gebruik van
accuvoeding). De gebruiksduur van de accu is optimaal onder de volgende omstandigheden:
De accu is nieuw en volledig opgeladen.
Er zijn geen randapparaten (zoals ExpressCards) en andere opties (zoals draadloos LAN) actief of op de computer
aangesloten.
De harde schijf, het optische station en de processor van de computer zijn inactief of worden niet veel belast.
De functies voor energiebeheer zijn actief. U kunt de energiebesparingsinstellingen van de computer wijzigen door op
Start
> Configuratiescherm > Systeem en beveiliging
> Energiebeheer
te klikken.
Voor bepaalde accutypen is onderhoud vereist om te voorkomen dat de gebruiksduur afneemt.
Leg de accu niet in direct zonlicht. Extreme temperaturen kunnen de prestaties van de accu verminderen. U wordt
aangeraden de accu te gebruiken en op te laden bij kamertemperatuur.
Accu vervangen
Accu's kunnen worden verwijderd en vervangen. Lees voor het vervangen van de accu de voorzorgsmaatregelen voor het
omgaan met de accu door.
Op sommige computers slaat een kleine lithiumbatterij ('CMOS'-batterij) basisconfiguratiegegevens (zoals de tijd en datum)
op. Als de batterij deze gegevens niet vasthoudt, adviseren wij u contact op te nemen met een bevoegde technicus die deze
batterij vervolgens kan vervangen.
Voorzorgsmaatregelen gebruik en weggooien van accu
Accu's bevatten een mengsel van chemicaliën waar u voorzichtig mee om moet gaan. Breng, voordat u de accu gaat
afvoeren, plakband aan op de polen. Haal de accu niet uit elkaar.
Gooi geen accu's weg bij het huisvuil. De uiteindelijke afvoer van de accu's moet plaatsvinden conform alle nationale
wetten en voorschriften. Neem contact op met het lokale afvalverwerkingsbedrijf voor informatie met betrekking tot
milieuvriendelijke inzameling, recycling en afvoer van accu's.
Het onjuist hanteren of installeren van accu's kan een explosie tot gevolg hebben. Vervang de accu uitsluitend door een
van hetzelfde type, zoals door de fabrikant wordt aanbevolen.
Sample
This manual is suitable for devices