HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 83 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 86
Kazalo
A
administratorska lozinka
39
akcijske tipke, prepoznavanje
11
Alati sustava Windows
upotreba
57
antene za WLAN, prepoznavanje
6
antivirusni softver
48
Audio
27
Automatic Drivelock
42
Automatic DriveLock
omogućivanje
42
onemogućivanje
43
ažuriranje softvera i upravljačkih
programa
52
B
baterija
niske razine napunjenosti
baterije
35
pražnjenje
35
pronalaženje informacija
35
rješavanje niske razine
napunjenosti baterije
36
tvornički zapečaćena
36
ušteda energije
35
bežična mreža (WLAN)
funkcionalni domet
17
javna WLAN veza
17
korporacijska WLAN veza
17
povezivanje
17
BIOS
ažuriranje
62
preuzimanje ažuriranja
63
utvrđivanje verzije
63
Bluetooth uređaj
16, 18
C
Computer Setup
administratorska lozinka za
BIOS
40
vraćanje tvorničkih postavki
62
computer setup (postavljanje
računala)
61
Computer Setup (Postavljanje
računala)
korištenje USB tipkovnice ili USB
miša za pokretanje programa
Computer Setup (Postavljanje
računala)
61
navigacija i odabir
61
Č
čišćenje računala
52
čitač memorijskih kartica,
prepoznavanje
6
čitač otisaka prstiju
50
čitač otisaka prstiju, prepoznavanje
10
¹
DisplayPort
prepoznavanje USB-a Type-C
4
Dodirna pločica (TouchPad)
upotreba
22
dodir s četiri prsta, gesta dodirne
pločice (TouchPada)
24
dodir s dva prsta, gesta dodirne
pločice (TouchPada)
23
donja strana
15
dostava računala
54
DriveLock
omogućivanje
45
onemogućivanje
46
opis
44
E
elektrostatički izboj
69
G
gesta pomicanja s dva prsta za
dodirnu pločicu (TouchPad)
23
ºeste dodirne pločice (TouchPada)
dodir s četiri prsta
24
dodir s dva prsta
23
pomicanje dvama prstima
23
povlačenje trima prstima
24
geste dodirnog zaslona
povlačenje jednim prstom
24
ºlavna lozinka za DriveLock
promjena
48
ºPS
18
gumb bežične veze
16
gumbi
napajanje
9
gumb za uključivanje/isključivanje
dodirne pločice (TouchPada),
prepoznavanje
7
gumb za uključivanje i isključivanje,
prepoznavanje
9
h
HDMI, ¶·QƬ¸X³²³´Q¹± zvuka
29
HDMI priključak
povezivanje
28
HDMI utičnica, prepoznavanje
4
HP 3D Driveºuard
51
HP Client Security (Sigurnost HP-ova
klijenta)
49
HP LAN-WLAN Protection
20
HP MAC Address Manager
21
HP Mobile Connect
18
HP-ova particija za oporavak
oporavak
58
uklanjanje
60
HP-ova značajka brzog punjenja
34
HP-ov medij za oporavak
oporavak
59
stvaranje
55
HP PC Hardware Diagnostics (UE»I)
upotreba
66
HP Recovery Manager
pokretanje
58
rješavanje problema s podizanjem
sustava
59
HP Touchpoint Manager
49
I
Ikona Napajanje, korištenje
34
informacije o bateriji, pronalaženje
35
isključivanje
33
isključivanje računala
33
Kazalo
71
Sample