HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 78 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 86
11
Korištenje alata hP PC hardware
¹iagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo Ƭ³¼Y±³½¶· sučelje ÉÊQ²Ƭ±G Extensible »irmware
Interface, UE»I) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver
računala ispravno. Alat se pokreće izvan operacijskog sustava radi izoliranja hardverskih kvarova od problema
koje uzrokuju operacijski sustav ili druge softverske komponente.
Kada HP PC Hardware Diagnostics (UE»I) otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24-
znamenkasti ²G±Q²Ƭ¶´F²¹½¶² kod kvara. Taj ²G±Q²Ƭ¶´F²¹½¶² kod zatim se može poslati stručnjacima za podršku
da bi lakše utvrdili kako riješiti problem.
NAPOºENA:
Da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UE»I), slijedite ove korake:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku
esc
.
2.
Pritisnite tipku
f2
.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
priključeni USB pogon
NAPOºENA:
da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics (UE»I) u USB pogon, pročitajte
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE»I) na USB uređaj
na stranici
66
.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
3.
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom
slijedite upute na zaslonu.
NAPOºENA:
Ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite
esc
.
Preuzimanje alata hP PC hardware ¹iagnostics (UEFI) na USB
uređaj
NAPOºENA:
Upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE»I) isključivo su na engleskom
jeziku, a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UE»I, morate koristiti računalo sa
sustavom Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzimanje najnovije verzije UEFI-ja
1.
Idite na
go/techcenter/pcdiags
. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite vezu
¹ownload
(Preuzimanje), a zatim odaberite
Run
(Pokreni).
66
Poglavlje 11
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE»I)
Sample