HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 75 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 86
Utvrđivanje verzije BIOS-a
Da biste odlučili trebate li ažurirati program Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS), najprije odredite
verziju BIOS-a na vašem računalu.
Informacijama o verziji BIOS-a (koja se naziva i
datum ROM-a
te
BIOS-a
) moguće je pristupiti pritiskom na
tipke
fn
+
esc
(ako ste već u sustavu Windows) ili pomoću programa Computer Setup (Postavljanje računala).
1.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala). Pogledajte odjeljak
Pokretanje programa Computer
Setup
na stranici
61
.
2.
Odaberite
ºain
(ºlavni izbornik), a zatim odaberite
System Information
(Informacije o sustavu).
3.
Da biste zatvorili program Computer Setup (Postavljanje računala) bez spremanja promjena, odaberite
ikonu
Exit
(Izlaz) u donjem desnom kutu zaslona, a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite
ºain
(ºlavni izbornik), zatim
Ignore C»anges and Exit
(Zanemari promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku
enter
.
Da biste provjerili postoje li novije verzije BIOS-a, pogledajte
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
na stranici
63
.
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
OPREZ:
da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspješnu instalaciju, ažuriranje BIOS-a preuzmite i
instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja pomoću prilagodnika
izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada računalo radi na bateriju, kada se
nalazi u priključnom uređaju ili priključeno na dodatni izvor napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije
slijedite ove upute:
Ne isključujte napajanje računala iskapčanjem napajačkog kabela iz utičnice.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
1.
U okvir za pretraživanje na programskoj traci upišite
support
(podrška), a zatim odaberite aplikaciju
HP Support Assistant (HP-ov alat za podršku).
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
Updates
(Ažuriranja), a zatim kliknite
C»eck for updates and messages
(Potraži ažuriranja i
poruke).
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite najnovije ažuriranje za BIOS i usporedite ga s verzijom BIOS-a koja je trenutno instalirana
na računalo. Zabilježite datum, naziv ili neku drugu oznaku. Ti će vam podaci možda kasnije
zatrebati da biste pronašli ažuriranje kada ga preuzmete na tvrdi disk.
b.
Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih datoteka na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a. Kada
budete spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog
puta.
NAPOºENA:
ako računalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije instaliranja
bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Korištenje programa Computer Setup
63
Sample