HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 73 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 86
10
Computer Setup (Postavljanje računala)
(BIOS), TPº i hP Sure Start
Korištenje programa Computer Setup
Program Computer Setup, odnosno Basic Input/Output System (BIOS), upravlja komunikacijom između svih
ulaznih i izlaznih računala na sustavu (kao što su diskovni pogoni, zaslon, tipkovnica, miš i pisač). Computer
Setup obuhvaća postavke za vrste instaliranih uređaja, redoslijed pokretanja računala i količinu sistemske i
proširene memorije.
NAPOºENA:
pri izvođenju promjena u programu Computer Setup budite iznimno pažljivi. Pogreške mogu
spriječiti pravilno funkcioniranje računala.
Pokretanje programa Computer Setup
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10
da biste
otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Korištenje USB tipkovnice ili USB miša za pokretanje programa Computer Setup (Postavljanje
računala) (BIOS)
Computer Setup (Postavljanje računala) možete pokrenuti pomoću tipkovnice ili miša priključenog na USB
priključak, ali najprije morate onemogućiti »astBoot.
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo i kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f9
da biste ušli u
izbornik Boot Device Options (Mogućnosti uređaja za pokretanje sustava).
2.
Poništite potvrdni okvir za
Fast Boot
.
3.
Da biste spremili promjene i izašli, odaberite ikonu
Save
(Spremi) u donjem desnom kutu zaslona, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite
ºain
(ºlavni izbornik), zatim
Save C»anges and Exit
(Spremi promjene i izađi), a potom pritisnite
tipku
enter
.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
Navigacija i odabir u programu Computer Setup
Da biste odabrali izbornik ili stavku izbornika, koristite tipku
tab
i tipke sa strelicama, a zatim pritisnite
enter
ili ih odaberite pomoću pokazivačkog uređaja.
Da biste se pomicali prema gore ili dolje, u gornjem desnom kutu zaslona odaberite strelicu prema gore
ili strelicu prema dolje ili pak koristite strelicu prema gore ili strelicu prema dolje na tipkovnici.
Da biste zatvorili otvorene dijaloške okvire i vratili se na glavni zaslon programa Computer Setup,
pritisnite
esc
, a zatim slijedite upute na zaslonu.
Korištenje programa Computer Setup
61
Sample