HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 51 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 86
Upotreba lozinki
Lozinka je odabrana skupina znakova koja služi za osiguravanje podataka na računalu. Možete postaviti
nekoliko vrsta lozinki, ovisno o tome kako želite upravljati pristupom podacima. Lozinke se mogu postaviti u
sustavu Windows ili u programu Computer Setup (Postavljanje računala) koji je unaprijed instaliran na
računalu.
Administratorska lozinka za BIOS, lozinka pri uključivanju i lozinka za DriveLock postavljaju se u
programu Computer Setup (Postavljanje računala) te njima upravlja BIOS sustava.
Lozinke sustava Windows postavljaju se samo u operacijskom sustavu Windows.
Ako zaboravite i korisničku lozinku za DriveLock i glavnu lozinku za DriveLock postavljenu u programu
Computer Setup, tvrdi disk zaštićen pomoću tih lozinki se trajno zaključava i više se ne može upotrijebiti.
Istu lozinku možete upotrijebiti za sigurnosnu značajku sustava Windows i programa Computer Setup
(Postavljanje računala).
Evo nekoliko savjeta za stvaranje i spremanje lozinki:
Prilikom stvaranja lozinki slijedite preduvjete koje postavlja program.
Nemojte koristiti istu lozinku za više aplikacija ili web-mjesta, a lozinku za Windows nemojte koristiti za
druge aplikacije ili web-mjesta.
Alat za upravljanje lozinkama programa HP Client Security (Sigurnost HP-ova klijenta) omogućuje
pohranu korisničkih imena i lozinki za sva web-mjesta i aplikacije. Ubuduće ih možete sigurno pročitati
ako ih ne možete zapamtiti.
Ne spremajte lozinku u datoteke na računalu.
U sljedećim tablicama navode se uobičajene administratorske lozinke za Windows i BIOS te opisuju njihove
funkcije.
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
¾ozinka
Funkcija
Administratorska lozinka*
Štiti pristup računu sustava Windows na razini administratora.
NAPOºENA:
postavljanjem administratorske lozinke za
Windows ne postavlja se administratorska lozinka za BIOS.
Korisnička lozinka*
Štiti pristup korisničkom računu u sustavu Windows.
*Za informacije o postavljanju administratorske ili korisničke lozinke za Windows upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje
na programskoj traci, a zatim odaberite aplikaciju
hP Support Assistant
(HP-ov alat za podršku).
Postavljanje lozinki u programu Computer Setup
¾ozinka
Funkcija
Administratorska lozinka za BIOS*
Štiti pristup programu Computer Setup.
NAPOºENA:
ako su omogućene značajke za sprječavanje
uklanjanja administratorske lozinke za BIOS, možda je nećete
moći ukloniti dok ne onemogućite te značajke.
Lozinka pri uključivanju
Potrebno ju je unijeti prilikom svakog uključivanja ili
ponovnog pokretanja računala.
Upotreba lozinki
39
Sample