HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 49 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 86
Rad uz vanjsko napajanje
Dodatne informacije o povezivanju s vanjskim napajanjem potražite na posteru
Upute za postavljanje
isporučenom u kutiji računala.
Računalo ne upotrebljava baterijsko napajanje dok je spojeno s vanjskim izmjeničnim napajanjem putem
odobrenog prilagodnika izmjeničnog napona ili dodatnog priključnog uređaja ili proizvoda za proširenje.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo prilagodnik za
izmjenični napon koji je došao s računalom, zamjenski prilagodnik koji je dao HP ili kompatibilan prilagodnik
kupljen od HP-a.
UPOZORENJE!
nemojte puniti bateriju računala dok se nalazite u zrakoplovu.
Priključite računalo u vanjsko napajanje u bilo kojem od sljedećih uvjeta:
Prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
Prilikom instalacije ili ažuriranja sistemskog softvera
Prilikom ažuriranja BIOS-a sustava
Pri zapisivanju podataka na disk (samo odabrani modeli)
Pri pokretanju defragmentacije diska na računalima s unutarnjim tvrdim diskovima
Tijekom sigurnosnog kopiranja ili oporavka sustava
Kada spajate računalo na vanjsko napajanje:
Baterija se počinje puniti.
Svjetlina zaslona se povećava
Ikona Napajanje
mijenja izgled.
Kada isključite vanjsko napajanje:
Računalo se prebacuje na napajanje baterijom.
Automatski se smanjuje osvjetljenje zaslona radi štednje baterije.
Ikona Napajanje
mijenja izgled.
Rad uz vanjsko napajanje
37
Sample