HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 48 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 86
Ikona Mjerač napajanja
prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti baterije.
NAPOºENA:
Dodatne informacije o ikoni Napajanje potražite u odjeljku
Korištenje ikone Napajanje i
Mogućnosti napajanja
na stranici
34
.
Računalo poduzima sljedeće aktivnosti za kritičnu razinu napunjenosti baterije:
Ako je hibernacija onemogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će nakratko
ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve podatke koji nisu bili spremljeni
Ako je hibernacija omogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će pokrenuti
stanje hibernacije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
Priključite jedan od sljedećih uređaja u računalo i vanjsko napajanje:
Prilagodnik izmjeničnog napona
Dodatni priključni uređaj ili proizvod za proširenje
Dodatni prilagodnik napajanja kupljen kao dodatak od tvrtke HP
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Spremite svoj rad i isključite računalo.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja »ibernacije
1.
Prilagodnik izmjeničnog napona priključite u računalo i vanjsko napajanje.
2.
Napustite stanje hibernacije pritiskom gumba za uključivanje.
Tvornički zapečaćena baterija
Da biste nadzirali status baterije ili ako baterija gubi kapacitet, pokrenite HP-ovu provjeru baterije u aplikaciji
HP Support Assistant (samo odabrani proizvodi).
1.
Upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju
hP
Support Assistant
.
– ili –
Odaberite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
ºoj PC
, zatim karticu
¹ijagnostika i alati
, a potom
hP-ova provjera baterije
. U slučaju da se
prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se službi za podršku.
Bateriju (ili baterije) u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami jednostavno zamijeniti. Uklanjanje ili zamjena
baterije može utjecati na jamstvo. Ako se baterija više ne može do kraja napuniti, obratite se službi za
podršku.
Kada istekne vijek trajanja baterije, ne bacajte je u nerazvrstani kućni otpad. Slijedite lokalne zakone i propise
o odlaganju baterija.
36
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample