HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 46 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 86
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite gumb
Start
, zatim ikonu
Napajanje
, a potom
Isključi računalo
.
Ako računalo ne reagira i vi ne možete upotrebljavati prethodne postupke isključivanja, probajte sljedeće
izvanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
Pritisnite
ctrl
+
alt
+
delete
, zatim kliknite ikonu
napajanja
, a potom odaberite
Isključi
.
Pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje najmanje 10 sekundi
Ako vaše računalo sadrži bateriju koju može zamijeniti korisnik (samo odabrani proizvodi), isključite
računalo s vanjskog napajanja, a zatim uklonite bateriju.
Korištenje ikone Napajanje i ºogućnosti napajanja
Ikona Napajanje
nalazi se na programskoj traci sustava Windows. Ikona napajanja omogućuje brzi
pristup postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
Da biste vidjeli postotak napunjenosti baterije i trenutni plan uštede energije, postavite pokazivač miša
iznad ikone
Napajanje
.
Da biste koristili Mogućnosti napajanja, kliknite desnom tipkom miša ikonu
Napajanje
, a zatim
odaberite
ºogućnosti napajanja
. Možete i upisati
mogućnosti napajanja
u okvir za pretraživanje
na programskoj traci, a zatim odabrati
ºogućnosti napajanja
.
Različite ikone napajanja upućuju na to napaja li se računalo iz baterije ili iz vanjskog napajanja. Postavljanjem
pokazivača miša iznad ikone prikazuje se poruka ako se napunjenost baterije smanji na kritičnu razinu.
Rad uz baterijsko napajanje
UPOZORENJE!
Da biste smanjili rizik od mogućih sigurnosnih problema, upotrijebite samo bateriju koja je
došla s računalom, zamjensku bateriju koju je dao HP ili kompatibilnu bateriju kupljenu pri HP-u.
Kad se u računalu nalazi napunjena baterija, a računalo nije spojeno na vanjsko napajanje, radit će na
baterijskom napajanju. Kada je računalo isključeno i odspojeno iz vanjskog napajanja, baterija u računalu
polagano se prazni. Računalo prikazuje poruku kada napunjenost baterije dostigne nisku ili kritičnu razinu.
Vijek trajanja baterije računala ovisi o postavkama upravljanja napajanjem, programima koji se na njemu
izvode, svjetlini zaslona, vanjskim uređajima koji su povezani s računalom i ostalim čimbenicima.
NAPOºENA:
Kada od računala odvojite vanjsko napajanje, svjetlina prikaza automatski se smanjuje radi
štednje baterije. Na određenim modelima računala možete i mijenjati načine ¸³´Ƭ趷¸ prikaza da biste očuvali
napunjenost baterije.
Korištenje hP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
HP-ova značajka brzog punjenja omogućuje vam brzo punjenje baterije računala. Vrijeme punjenja može
odstupati za +/-10%. Ovisno o modelu računala i HP prilagodniku izmjenične struje koji ste dobili s računalom,
HP brzo punjenje radi na jedan od sljedećih načina:
34
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample