HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 44 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 86
6
Upravljanje napajanjem
Računalo može upotrebljavati baterijsko ili vanjsko napajanje. Ako računalo radi samo na baterijskom
napajanju, a nije dostupan vanjski izvor napajanja za punjenje baterije, važno je nadzirati i štedjeti bateriju.
Neke značajke upravljanja napajanjem navedene u ovom poglavlju možda neće biti dostupne na vašem
računalu.
Upotreba stanja mirovanja i »ibernacije
OPREZ:
Postoji nekoliko dobro poznatih slabosti kada je računalo u stanju mirovanja. Da biste
neovlaštenom korisniku onemogućili pristup podacima na vašem računalu, čak i šifriranim podacima, HP
preporučuje da uvijek pokrenete stanje hibernacije umjesto mirovanja svaki put kada računalo neće biti u
vašem Ƭ]²è¶·¼ posjedu. To je osobito važno kada putujete sa svojim računalom.
OPREZ:
da biste smanjili rizik od mogućeg smanjenja kvalitete audio i videozapisa, gubitka funkcionalnosti
audio ili videoreprodukcije ili gubitka podataka, nemojte pokretati stanje mirovanja dok očitavate ili snimate
na disk ili na vanjsku medijsku karticu.
Sustav Windows ima dva stanja uštede energije – Stanje mirovanja i Stanje hibernacije.
Mirovanje – stanje mirovanja automatski se pokreće nakon razdoblja neaktivnosti. Vaš se rad sprema u
memoriju da biste vrlo brzo mogli nastaviti rad. Stanje mirovanja možete i ručno pokrenuti. Dodatne
informacije potražite u odjeljku
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
na stranici
32
.
Hibernacija – stanje hibernacije aktivira se automatski ako razina napunjenosti baterije padne na kritičnu
razinu. U stanju hibernacije vaš se rad sprema u hibernacijsku datoteku, a računalo se isključuje. Stanje
hibernacije možete i ručno pokrenuti. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Pokretanje stanja
hibernacije i izlazak iz njega (samo odabrani proizvodi)
na stranici
33
.
Pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
Stanje mirovanja možete pokrenuti na bilo koji sljedeći način:
Zatvorite zaslon (samo odabrani proizvodi).
Odaberite gumb
Start
, zatim odaberite ikonu
Napajanje
, a potom
Stanje mirovanja
.
Pritisnite tipkovni prečac Stanja mirovanja; na primjer,
fn
+
f1
(samo odabrani proizvodi)
Iz stanja mirovanja možete izići na bilo koji od sljedećih načina:
Kratko pritisnite gumb za uključivanje.
Ako je računalo zatvoreno, podignite zaslon (samo odabrani proizvodi).
Pritisnite tipku na tipkovnici (samo odabrani proizvodi).
Dodirnite dodirnu pločicu (samo odabrani proizvodi).
Kada računalo izađe iz stanja mirovanja, vaš se rad vraća na zaslon.
NAPOºENA:
Ako ste postavili da je potrebna lozinka prilikom izlaska iz stanja mirovanja, morate unijeti
svoju lozinku za Windows prije povratka na zaslon.
32
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample