HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 36 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 86
¹odir s četiri prsta (samo dodirna pločica (Touc»Pad))
Dodirnite s četiri prsta da biste otvorili akcijski centar.
S četiri prsta dodirnite dodirnu pločicu (TouchPad) da biste otvorili akcijski centar i prikazali trenutne
postavke i obavijesti.
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (Touc»Pad))
Povucite trima prstima da biste prikazali otvorene prozore i naizmjenično koristili otvorene prozore i radnu
površinu.
Povucite trima prstima od sebe da biste prikazali sve otvorene prozore.
Povucite trima prstima prema sebi da biste prikazali radnu površinu.
Povucite trima prstima ulijevo ili udesno da biste naizmjenično koristili otvorene prozore.
Klizanje jednim prstom (samo dodirni zaslon)
Kližite jednim prstom za kretanje ili pomicanje kroz popise i stranice ili za pomicanje objekta.
Da biste se pomicali po zaslonu, lagano kližite jednim prstom po zaslonu u smjeru u kojem se želite
kretati.
Da biste premjestili neki objekt, pritisnite ga i držite prstom, a zatim povucite prst da biste premjestili
objekt.
24
Poglavlje 4
Kretanje po zaslonu
Sample