HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 32 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 86
2.
Drugi kraj mrežnog kabela priključite u zidnu mrežnu utičnicu
(2)
ili usmjerivač.
NAPOºENA:
ako mrežni kabel sadrži sklop za utišavanje buke
(3)
, koji sprječava interferenciju s
televizijskim i radijskim signalima, usmjerite kraj sklopa kabela prema računalu.
Korištenje značajke hP ¾AN-W¾AN Protection (samo neki proizvodi)
U LAN okruženju možete postaviti HP LAN-WLAN Protection radi zaštite LAN mreže od neovlaštenog bežičnog
pristupa. Kada je značajka HP LAN-WLAN Protection omogućena, WLAN (Wi-»i) veza isključuje se kada je
računalo izravno povezano s LAN mrežom.
Uključivanje i prilagodba značajke hP ¾AN-W¾AN Protection
1.
Priključite mrežni kabel u mrežni priključak na računalu, dodatnoj priključnoj stanici ili proizvodu za
proširenje.
2.
Pokrenite Computer Setup (Postavljanje računala) (BIOS).
Računala ili tablet-računala s tipkovnicom:
Uključite ili ponovno pokrenite računalo, a kada se pojavi HP-ov logotip, pritisnite tipku
f10
da
biste otvorili Computer Setup (Postavljanje računala).
Tablet-računala bez tipkovnice:
Uključite ili ponovo pokrenite tablet-računalo te brzo pritisnite i držite gumb za smanjivanje
glasnoće dok se ne prikaže izbornik Startup (Pokretanje). Dodirnite tipku
f10
da biste
pristupili programu Computer Setup.
3.
Odaberite
Advanced
(Napredno), a zatim
Built-in ¹evice Options
(Mogućnosti ugrađenih uređaja).
4.
Potvrdite okvir za
¾AN/W¾AN Auto Switc»ing
(Automatsko LAN/WLAN prebacivanje) da biste isključili
WLAN veze kada ste povezani s LAN mrežom.
5.
Da biste spremili promjene i zatvorili Computer Setup (Postavljanje računala), u donjem lijevom kutu
zaslona odaberite ikonu
Save
(Spremi), a zatim slijedite upute na zaslonu.
– ili –
Odaberite
ºain
(ºlavni izbornik), zatim
Save C»anges and Exit
(Spremi promjene i izađi), a potom
pritisnite tipku
enter
.
Promjene će stupiti na snagu prilikom ponovnog pokretanja računala.
20
Poglavlje 3
Mrežne veze
Sample