HP ZBook Studio G4 user manual download (Page 25 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 86
¹onja strana
Komponenta
Opis
Ventilacijski otvori (2)
Omogućavaju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih komponenti.
NAPOºENA:
ventilator računala pokreće se automatski radi hlađenja unutrašnjih
komponenti i sprječavanja pregrijavanja. Normalno je da se unutrašnji ventilator
uključuje i isključuje tijekom uobičajenog rada.
Prednja strana
Komponenta
Opis
(1)
Žaruljica bežične veze
Bijelo: uključen je integrirani bežični uređaj, npr.
uređaj bežične lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth®
uređaj.
Jantarno: Svi bežični uređaji su isključeni.
(2)
Žaruljica napajanja
Uključeno: računalo je uključeno.
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u
načinu rada za uštedu energije. Računalo isključuje
napajanje zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju
hibernacije. Hibernacija je način rada za uštedu
energije u kojem se troši najmanje energije.
(3)
Žaruljica baterije
Kada je priključen izvor izmjeničnog napona:
Bijelo: baterija je napunjena više od 90%.
Donja strana
13
Sample