HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 9 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 66
7
Održavanje računala
..............................................................................................................................................................................
32
Poboljšanje performansi
.......................................................................................................................................................
32
Upotreba defragmentacije diska
.....................................................................................................................
32
Upotreba čišćenja diska
....................................................................................................................................
32
Korištenje softvera HP 3D Drive½uard (samo na odabranim proizvodima)
.............................................
32
Prepoznavanje statusa programa HP 3D Drive½uard
.............................................................
33
Ažuriranje softvera i upravljačkih programa
......................................................................................................................
33
Čišćenje računala
....................................................................................................................................................................
33
Postupci čišćenja
...............................................................................................................................................
34
Čišćenje zaslona
............................................................................................................................
34
Čišćenje bočnih strana i poklopca
...............................................................................................
34
Čišćenje dodirne pločice, tipkovnice ili miša (samo neki proizvodi)
......................................
35
Putovanje ili transport računala
...........................................................................................................................................
35
8
Zaštita računala i podataka
..................................................................................................................................................................
36
Korištenje lozinki
....................................................................................................................................................................
36
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
........................................................................................................
36
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
...................................................................................
37
Korištenje značajke Windows Hello (samo odabrani proizvodi)
.....................................................................................
37
Upotreba sigurnosnog softvera za internet
......................................................................................................................
38
Upotreba antivirusnog softvera
......................................................................................................................
38
Upotreba softvera vatrozida
............................................................................................................................
38
Instalacija softverskih ažuriranja
.........................................................................................................................................
38
Upotreba programa HP Touchpoint Manager (samo odabrani proizvodi)
....................................................................
39
Zaštita bežične mreže
...........................................................................................................................................................
39
Stvaranje sigurnosnih kopija softvera i podataka
.............................................................................................................
39
Korištenje dodatnog sigurnosnog kabela (samo odabrani proizvodi)
...........................................................................
39
9
Korištenje programa Setup Utility (BIOS)
............................................................................................................................................
40
Pokretanje programa Setup Utility (BIOS)
..........................................................................................................................
40
Ažuriranje programa Setup Utility (BIOS-a)
.......................................................................................................................
40
Određivanje verzije BIOS-a
...............................................................................................................................
40
Preuzimanje BIOS ažuriranja
...........................................................................................................................
41
10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I)
......................................................................................................................
42
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I) na USB uređaj
.........................................................................
42
11
Sigurnosno ažuriranje, vraćanje i oporavljanje
................................................................................................................................
44
Stvaranje medija za oporavak i sigurnosnih kopija
...........................................................................................................
44
Stvaranje HP-ova medija za oporavak (samo neki proizvodi)
....................................................................
44
ix
Sample
This manual is suitable for devices