HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 8 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 66
Povezivanje slušalica
........................................................................................................................................
18
Povezivanje slušalica s mikrofonom
..............................................................................................................
19
Upotreba postavki zvuka
..................................................................................................................................
19
Upotreba funkcije za videozapise
........................................................................................................................................
19
Povezivanje videouređaja putem HDMI kabela
.............................................................................................
20
Postavljanje HDMI zvuka
..............................................................................................................
20
Otkrivanje bežičnih zaslona kompatibilnih sa standardom Miracast i povezivanje s njima (samo
odabrani proizvodi)
...........................................................................................................................................
21
5
Navigacija po zaslonu
............................................................................................................................................................................
22
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
...................................................................................
22
Dodir
....................................................................................................................................................................
22
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
..................................................................................................
23
Klizanje s dva prsta (samo dodirna pločica)
..................................................................................................
23
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
.................................................................................
23
Dodir s četiri prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
...............................................................................
24
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (TouchPad))
...................................................................
24
Upotreba tipkovnice i dodatnog miša
.................................................................................................................................
24
6
Upravljanje napajanjem
.........................................................................................................................................................................
25
Pokretanje stanja mirovanja i stanja hibernacije i izlaz iz njega
.....................................................................................
25
Ručno pokretanje stanja mirovanja i izlaz iz njega
......................................................................................
25
Ručno pokretanje stanja hibernacije i izlaz iz njega (samo odabrani proizvodi)
.....................................
25
Postavljanje zaštite lozinkom prilikom buđenja (izlaska iz stanja mirovanja ili hibernacije)
.................
26
Korištenje HP-ove značajke brzog punjenja (samo neki proizvodi)
...............................................................................
26
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja
...........................................................................................................
27
Rad uz baterijsko napajanje
..................................................................................................................................................
27
Tvornički zapečaćena baterija
..........................................................................................................................
27
Pronalaženje informacija o bateriji
.................................................................................................................
28
Ušteda energije baterije
....................................................................................................................................
28
Prepoznavanje razina niske napunjenosti baterije
.......................................................................................
28
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
..............................................................................................
29
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
...........
29
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora
napajanja
........................................................................................................................................
29
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja
hibernacije
......................................................................................................................................
29
Rad uz izmjenično napajanje
................................................................................................................................................
29
Otklanjanje poteškoća s napajanjem
..............................................................................................................
30
Isključivanje računala
.............................................................................................................................................................
30
viii
Sample
This manual is suitable for devices