HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 52 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 66
10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics
(UE¾I)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo Ƭ³ºY±³»¶· sučelje ÆÇQ²Ƭ±G Extensible ¾irmware Interface,
UE¾I) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje funkcionira li hardver računala
ispravno. Alat se pokreće izvan operacijskog sustava radi izoliranja hardverskih kvarova od problema koje
uzrokuju operacijski sustav ili druge softverske komponente.
Kada HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I) otkrije pogrešku koja zahtijeva zamjenu hardvera, generira se 24-
znamenkasti ²G±QòƬ¶´F²¹»¶² kod kvara. Taj ²G±QòƬ¶´F²¹»¶² kod zatim se može poslati stručnjacima za podršku da
bi lakše utvrdili kako riješiti problem.
NAPOMENA:
Da biste pokrenuli dijagnostiku na konvertibilnom računalu, računalo mora biti u načinu
prijenosnog računala i morate koristiti priključenu tipkovnicu.
Da biste pokrenuli HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I), slijedite ove korake:
1.
Uključite ili ponovno pokrenite računalo te nakratko pritisnite tipku
esc
.
2.
Pritisnite tipku
f2
.
BIOS traži dijagnostičke alate na tri mjesta, sljedećim redoslijedom:
a.
priključeni USB pogon
NAPOMENA:
da biste preuzeli alat HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I) u USB pogon, pročitajte
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I) na USB uređaj
na stranici
42
.
b.
tvrdi disk
c.
BIOS
3.
Kada se otvori dijagnostički alat, odaberite vrstu dijagnostičkog testa koji želite pokrenuti, a potom slijedite
upute na zaslonu.
NAPOMENA:
Ako morate zaustaviti dijagnostički test, pritisnite
esc
.
Preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I) na USB uređaj
NAPOMENA:
Upute za preuzimanje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I) isključivo su na engleskom jeziku,
a da biste preuzeli i stvorili okruženje za podršku pomoću alata HP UE¾I, morate koristiti računalo sa sustavom
Windows jer se nude samo .exe datoteke.
Postoje dvije opcije za preuzimanje programa HP PC Hardware Diagnostics na USB uređaj.
Preuzimanje najnovije verzije UE¾I-ja
1.
Idite na
go/techcenter/pcdiags
. Prikazuje se početna stranica HP PC Diagnostics.
2.
U odjeljku HP PC Hardware Diagnostics odaberite vezu
Download
(Preuzimanje), a zatim odaberite
Run
(Pokreni).
42
Poglavlje 10
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UE¾I)
Sample
This manual is suitable for devices