HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 40 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 66
računalo prelazi na baterijsko napajanje
automatski se smanjuje svjetlina zaslona radi štednje baterije
ikona mjerača napajanja
mijenja izgled
Otklanjanje poteškoća s napajanjem
Ako na računalu povezanom s izvorom izmjeničnog napona primjećujete bilo koji od sljedećih simptoma,
pregledajte prilagodnik izmjeničnog napona:
računalo se ne uključuje
zaslon se ne uključuje
ne uključuju se žaruljice napajanja
Da biste provjerili prilagodnik za izmjenični napon, učinite sljedeće
1.
Isključite računalo.
2.
Prilagodnik izmjeničnog napona priključite u računalo i povežite s kabelom za napajanje, a zatim kabel za
napajanje uključite u utičnicu za izmjenični napon.
3.
Uključite računalo.
Ako je svjetlo napajanja
uključeno
, prilagodnik izmjeničnog napona funkcionira ispravno.
Ako žaruljica napajanja ostane
isključena
, provjerite je li prilagodnik izmjeničnog napona dobro
povezan s računalom i sa zidnom utičnicom.
Ako su spojevi sigurni, a svjetlo je još uvijek
isključeno
, prilagodnik izmjeničnog napona neispravan je i
treba ga zamijeniti.
Informacije o nabavi zamjenskog prilagodnika za izmjenični napon zatražite od službe za podršku.
Isključivanje računala
OPREZ:
podaci koji nisu spremljeni izgubit će se kad se računalo isključi. Svakako spremite svoj rad prije no što
isključite računalo.
Naredba Isključi računalo zatvara sve otvorene programe, uključujući i operacijski sustav te nakon toga isključuje
zaslon i računalo.
Isključite računalo u bilo kojoj od sljedećih situacija:
kada morate pristupiti komponentama unutar računala
kad priključujete vanjski hardverski uređaj koji se ne povezuje upotrebom USB ili videopriključka
kada računalo dulje vrijeme neće biti upotrebljavano ni priključeno u vanjsko napajanje
Iako računalo možete isključiti pomoću gumba za uključivanje, preporučuje se korištenje naredbe Isključi sustav
Windows.
NAPOMENA:
ako je računalo u stanju mirovanja ili hibernacije, najprije izađite iz njega kratkim pritiskom na
gumb za uključivanje.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite gumb
Start
, zatim ikonu
Napajanje
, a potom
Isključi
.
30
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample
This manual is suitable for devices