HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 39 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 66
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad je dostupno vanjsko napajanje
Priključite jedan od sljedećih uređaja u računalo i vanjsko napajanje:
prilagodnik izmjeničnog napona
dodatni uređaj za sidrenje ili proširenje
dodatni prilagodnik napajanja kupljen kao dodatak od tvrtke HP
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kada nema dostupnog izvora napajanja
Spremite svoj rad i isključite računalo.
Rješavanje niske razine napunjenosti baterije kad računalo ne može izaći iz stanja hibernacije
1.
Prilagodnik izmjeničnog napona priključite u računalo i vanjsko napajanje.
2.
Napustite stanje hibernacije pritiskom gumba za uključivanje.
Rad uz izmjenično napajanje
Dodatne informacije o povezivanju s izvorom izmjeničnog napona potražite na posteru
Upute za postavljanje
isporučenom uz računalo.
Računalo ne upotrebljava baterijsko napajanje dok je spojeno s izmjeničnim napajanjem putem odobrenog
prilagodnika izmjeničnog napona ili dodatnog uređaja za sidrenje/proširenje.
UPOZORENJE!
Da biste umanjili moguće sigurnosne probleme, koristite samo onaj prilagodnik izmjeničnog
napona koji ste dobili uz računalo, zamjenski prilagodnik izmjeničnog napona koji ste dobili od HP-a ili
kompatibilni prilagodnik izmjeničnog napona koji ste kupili od HP-a.
Priključite računalo u izmjenično napajanje u bilo kojem od sljedećih uvjeta:
UPOZORENJE!
Nemojte puniti bateriju računala dok se nalazite u zrakoplovu.
prilikom punjenja ili kalibriranja baterije
prilikom instalacije ili ažuriranja sistemskog softvera
prilikom ažuriranja BIOS-a sustava
pri zapisivanju podataka na disk (samo odabrani modeli)
pri pokretanju defragmentacije diska na računalima s unutarnjim tvrdim diskovima
pri stvaranju sigurnosne kopije ili izvođenju oporavka
Kada spajate računalo na izmjenično napajanje:
počinje punjenje baterije
povećava se svjetlina zaslona
ikona mjerača napajanja
mijenja izgled
Kada isključite izmjenično napajanje:
Rad uz izmjenično napajanje
29
Sample
This manual is suitable for devices