HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 38 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 66
Pronalaženje informacija o bateriji
Da biste pristupili podacima o bateriji, učinite sljedeće:
1.
Upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
Moj PC
, zatim karticu
Dijagnostika i alati
, a potom
HP-ova provjera baterije
. U slučaju da se
prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se službi za podršku.
HP Support Assistant pruža sljedeće alate i informacije o bateriji:
HP-ovu provjeru baterije
informacije o vrstama baterija, »¿±F²Ƭ¶´F²¹´º´Â vijeku trajanja i kapacitetu
Ušteda energije baterije
Da biste uštedjeli energiju baterije i maksimalno produljili njezin vijek trajanja, učinite sljedeće:
smanjite osvjetljenje zaslona
u odjeljku Mogućnosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate
odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite, primjerice vanjski
tvrdi disk priključen na USB priključak
zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte
prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo
Prepoznavanje razina niske napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti, dolazi do
sljedećeg:
žaruljica baterije (samo odabrani proizvodi) označava nisku ili kritičnu razinu napunjenosti baterije
– ili –
ikona mjerača napajanja
prikazuje obavijest o niskoj ili kritičnoj razini napunjenosti baterije
NAPOMENA:
dodatne informacije o mjeraču napajanja potražite u odjeljku
Korištenje mjerača napajanja i
postavki napajanja
na stranici
27
.
Računalo poduzima sljedeće aktivnosti za kritičnu razinu napunjenosti baterije:
Ako je hibernacija onemogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će nakratko
ostati u stanju mirovanja, a zatim će se isključiti i izgubiti sve podatke koji nisu bili spremljeni.
Ako je hibernacija omogućena, a računalo je uključeno ili je u stanju mirovanja, računalo će pokrenuti stanje
hibernacije.
28
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample
This manual is suitable for devices