HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 37 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 66
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 50 %, baterija će se do 50 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 30 minuta.
Ako je preostala razina napunjenosti baterije između 0 i 90 %, baterija će se do 90 % ukupnog kapaciteta
napuniti za najviše 90 minuta.
Da biste koristili HP-ovu značajku brzog punjenja, isključite računalo pa priključite prilagodnik izmjenične struje na
računalo i na vanjski izvor napajanja.
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja
Mjerač napajanja nalazi se na programskoj traci sustava Windows. Mjerač napajanja omogućuje brzi pristup
postavkama napajanja i prikaz preostalog kapaciteta baterije.
Da biste vidjeli postotak preostalog punjenja baterije i trenutni plan napajanja, postavite pokazivač miša
iznad ikone mjerača napajanja
.
Da biste pristupili mogućnostima za uštedu energije, desnom tipkom miša kliknite ikonu mjerača napajanja
, a zatim odaberite stavku s popisa. Možete i upisati
mogućnosti napajanja
u okvir za
pretraživanje programske trake, a zatim odabrati
Mogućnosti napajanja
.
Različite ikone mjerača baterije označavaju funkcionira li računalo uz baterijsko ili vanjsko napajanje.
Postavljanjem pokazivača miša iznad ikone prikazuje se poruka ako se napunjenost baterije smanji na kritičnu
razinu.
Rad uz baterijsko napajanje
Kad se u računalu nalazi napunjena baterija, a računalo nije povezano s vanjskim napajanjem, funkcionirat će na
baterijskom napajanju. Kada je računalo isključeno i odspojeno iz vanjskog napajanja, baterija u računalu
polagano se prazni. Računalo prikazuje poruku kada napunjenost baterije dostigne nisku ili kritičnu razinu.
Vijek trajanja baterije računala ovisi o postavkama upravljanja napajanjem, programima koji se na njemu izvode,
svjetlini zaslona, vanjskim uređajima koji su povezani s računalom i ostalim čimbenicima.
Tvornički zapečaćena baterija
Da biste nadzirali status baterije ili ako baterija gubi kapacitet, pokrenite HP-ovu provjeru baterije u aplikaciji HP
Support Assistant.
1.
Upišite
support
(podrška) u okvir za pretraživanje programske trake, a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
– ili –
Kliknite znak upitnika na programskoj traci.
2.
Odaberite
Moj PC
, zatim karticu
Dijagnostika i alati
, a potom
HP-ova provjera baterije
. U slučaju da se
prilikom provjere baterije utvrdi da je bateriju potrebno zamijeniti, obratite se službi za podršku.
Bateriju (ili baterije) u ovom proizvodu korisnici ne mogu sami jednostavno zamijeniti. Uklanjanje ili zamjena
baterije mogu utjecati na jamstvo. Ako se baterija više ne može do kraja napuniti, obratite se službi za podršku.
Kada istekne vijek trajanja baterije, ne bacajte je u nerazvrstani kućni otpad. Slijedite lokalne zakone i propise o
odlaganju baterija.
Korištenje mjerača napajanja i postavki napajanja
27
Sample
This manual is suitable for devices