HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 34 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 66
Dodir s četiri prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
Dodirnite s četiri prsta da biste otvorili akcijski centar.
S četiri prsta dodirnite dodirnu pločicu (TouchPad) da biste otvorili akcijski centar i prikazali trenutne
postavke i obavijesti.
Povlačenje trima prstima (samo dodirna pločica (TouchPad))
Povucite trima prstima da biste prikazali otvorene prozore i naizmjenično koristili otvorene prozore i radnu
površinu.
Povucite trima prstima od sebe da biste prikazali sve otvorene prozore.
Povucite trima prstima prema sebi da biste prikazali radnu površinu.
Povucite trima prstima ulijevo ili udesno da biste naizmjenično koristili otvorene prozore.
Upotreba tipkovnice i dodatnog miša
Tipkovnica i dodatni miš omogućuju upisivanje, odabir stavki, pomicanje i jednake funkcije kao i dodirne geste.
Tipkovnica omogućuje i izvršavanje određenih funkcija pomoću akcijskih tipki i kombinacija tipki.
NAPOMENA:
ovisno o državi ili regiji, tipke i funkcije tipkovnice mogu se razlikovati od onih koje su spomenute u
ovom odjeljku.
24
Poglavlje 5
Navigacija po zaslonu
Sample
This manual is suitable for devices