HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 33 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 66
Zumiranje pincetnim pokretom s dva prsta
Koristite uvećavanje/smanjivanje prikaza dvama prstima da biste smanjili ili uvećali slike ili tekst.
Stavku možete smanjiti tako da stavite dva prsta odvojeno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste približite.
Stavku možete povećati tako da stavite dva prsta zajedno na područje dodirne pločice (TouchPada) ili
dodirnog zaslona, a zatim prste odvojite.
Klizanje s dva prsta (samo dodirna pločica)
Koristite klizanje dvama prstima kako biste se na stranici ili slici pomicali gore, dolje ili na stranu.
Postavite dva prsta na zonu dodirne pločice (TouchPada), lagano ih razmaknite, a potom ih povucite gore,
dolje, lijevo ili desno.
Dodir s dva prsta (samo dodirna pločica (TouchPad))
Koristite dodir s dva prsta da biste otvorili izbornik za objekt na zaslonu.
NAPOMENA:
dodir s dva prsta pokreće istu funkciju kao i klik desnom tipkom miša.
Dodirnite dvama prstima zonu dodirne pločice (TouchPada) i pritisnite da biste otvorili izbornik mogućnosti
za odabrani objekt.
Upotreba dodirne pločice (TouchPada) i gesti dodirnog zaslona
23
Sample
This manual is suitable for devices