HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 24 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 66
3
Povezivanje s mrežom
Računalo možete ponijeti sa sobom ma kamo putovali. No čak i kod kuće možete istraživati svijet i pristupati
informacijama na milijunima web-mjesta pomoću računala i ožičene ili bežične mrežne veze. Ovo će vam
poglavlje pomoći da se povežete s tim svijetom.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Vaše je računalo možda opremljeno jednim ili više sljedećih bežičnih uređaja:
WLAN uređaj – povezuje računalo s bežičnim lokalnim mrežama (koje se najčešće nazivaju Wi-¾i mreže,
bežični LAN ili WLAN) u uredima tvrtke, vašem domu te na javnim mjestima kao što su zračne luke,
restorani, ¶´Ƭâ²Â hoteli i sveučilišta. U WLAN-u mobilni bežični uređaj u računalu komunicira s bežičnim
usmjerivačem ili pristupnom točkom.
HP-ov modul za mobilnu širokopojasnu vezu – omogućuje bežično povezivanje putem bežične mreže
širokog područja (WWAN), na mnogo širem području. Operateri mobilne mreže postavljaju bazne stanice
(slične mobilnim odašiljačima) na velikom zemljopisnom području da bi pokrili velika područja cijelih
županija, regija ili država.
Bluetooth® uređaj – stvara osobne područne mreže (PAN-ove) za povezivanje s drugim Bluetooth
uređajima kao što su računala, telefoni, pisači, slušalice, zvučnici i fotoaparati. U osobnoj mreži (PAN-u)
svaki uređaj komunicira izravno s drugim uređajem, a uređaji moraju biti relativno blizu jedan drugome,
obično unutar 10 metara (približno 33 stope).
Odaberite gumb
Start
, a zatim odaberite aplikaciju
Početak rada
.
Korištenje kontrola bežične veze
Bežičnim uređajima na računalu možete upravljati pomoću nekih od ovih značajki:
tipka za način rada u zrakoplovu (naziva se i gumbom za bežičnu vezu ili tipkom za bežičnu vezu) (u ovom
poglavlju tipka za način rada u zrakoplovu)
kontrole operacijskog sustava
Tipka za način rada u zrakoplovu
Računalo može imati tipku za način rada u zrakoplovu, jedan ili više bežičnih uređaja i jednu ili dvije žaruljice za
bežičnu vezu. Svi su bežični uređaji na računalu tvornički omogućeni.
Žaruljica bežične veze pokazuje cjelokupno stanje bežičnih uređaja, a ne stanje pojedinih uređaja.
Kontrole operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedničko korištenje omogućuje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s mrežom te
dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
Da biste koristili kontrole operacijskog sustava, učinite sljedeće:
1.
U okvir za pretraživanje programske trake upišite
upravljačka ploča
, a zatim odaberite
Upravljačka
ploča
.
2.
Odaberite
Mreža i internet
, a zatim
Centar za mreže i zajedničko korištenje
.
14
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample
This manual is suitable for devices