HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 22 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 66
Ikona
Opis
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se smanjuje.
Kada držite tipku pritisnutom, glasnoća zvučnika postupno se povećava.
Reproducira prethodnu pjesmu na audio CD-u ili prethodni segment DVD-a ili Blu-ray diska (BD-a).
Započinje, pauzira ili nastavlja reprodukciju audio CD-a, DVD-a ili BD-a.
Reproducira sljedeću pjesmu na audio CD-u ili sljedeći segment DVD-a ili BD-a.
Uključuje ili isključuje način rada u zrakoplovu i značajku bežične veze.
NAPOMENA:
tipka za način rada u zrakoplovu naziva se još i gumb za bežičnu vezu.
NAPOMENA:
bežična mreža mora biti prethodno postavljena da bi bežična veza bila moguća.
Prednja strana
Komponenta
Opis
Zvučnici (2)
Reproduciraju zvuk.
Oznake
Naljepnice pričvršćene na računalo sadrže informacije koje vam mogu biti potrebne prilikom otklanjanja
poteškoća sa sustavom ili kad s računalom putujete u inozemstvo.
VAŽNO:
pogledajte sljedeće lokacije da biste pronašli naljepnice opisane u ovom odjeljku: na dnu računala,
unutar ležišta baterije, ispod uklonjivih servisnih vratašca ili na stražnjoj strani zaslona.
Servisna naljepnica – sadrži važne podatke pomoću kojih se prepoznaje vaše računalo. Kada se obratite
službi za podršku, od vas će se vjerojatno tražiti da navedete serijski broj, a možda i broj proizvoda ili broj
modela. Pronađite te brojeve prije nego što se obratite službi za podršku.
Servisna naljepnica nalikovat će jednom od dolje navedenih primjera. Pogledajte sliku koja je najsličnija
servisnoj naljepnici na vašem računalu.
12
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample
This manual is suitable for devices