HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 17 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 66
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Žaruljica kamere
Uključeno: kamera se koristi.
(2)
Kamera
Omogućuje video razgovor, snimanje videozapisa i snimanje
nepokretnih slika. Da biste koristili kameru, pogledajte odjeljak
Korištenje kamere
na stranici
18
.
(3)
Unutarnji mikrofon
Služi za snimanje zvuka.
(4)
Antene za WLAN* (jedna ili dvije, ovisno o modelu)
Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim
mrežama (WLAN).
*Ove antene nisu vidljive s vanjske strane računala i položaj antena može se razlikovati. Za optimalan prijenos područja oko antena trebaju
biti slobodna.
Obavijesti o propisima bežičnog rada potražite u odjeljku
Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša
koji se odnosi na vašu državu
ili regiju.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
odaberite gumb
Start
,
Sve aplikacije
(potrebno samo na nekim proizvodima),
HP-ova pomoć i podrška
, a zatim
HP-ova
dokumentacija
.
Zaslon
7
Sample
This manual is suitable for devices