HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 16 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 66
Komponenta
Opis
(4)
USB 2.0 priključak
Služi za priključivanje dodatnog USB uređaja, npr. tipkovnice, miša,
vanjskog pogona, pisača, skenera ili USB koncentratora.
(5)
Kombinirana utičnica za audioizlaz (slušalice) /
audioulaz (mikrofon)
Služi za priključivanje dodatnih stereozvučnika s napajanjem,
slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili audiokabela
televizora. Služi i za priključivanje dodatnog mikrofona na
slušalicama. Ova utičnica ne podržava dodatne samostalne
mikrofone.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od ozljeda, namjestite
glasnoću prije nego što stavite slušalice, male slušalice ili slušalice
s mikrofonom. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u
odjeljku
Obavijesti o propisima, sigurnosti i očuvanju okoliša
.
Da biste pristupili ovom priručniku, učinite sljedeće:
odaberite gumb
Start
,
Sve aplikacije
(potrebno samo na
nekim proizvodima),
HP-ova pomoć i podrška
, a zatim
HP-
ova dokumentacija
.
NAPOMENA:
kada se u utičnicu priključi neki uređaj, zvučnici
računala se onemogućuju.
(6)
Čitač memorijskih kartica
Čita dodatne memorijske kartice koje omogućuju pohranu
podataka, njihovo organiziranje i zajedničko korištenje te pristup
podacima.
Umetanje kartice:
1.
Držite karticu s oznakom okrenutom prema gore i s
priključcima okrenutima prema računalu.
2.
Umetnite karticu u čitač memorijskih kartica, a zatim je
pritisnite tako da čvrsto sjedne na mjesto.
Uklanjanje kartice:
Izvucite karticu iz čitača memorijske kartice.
(7)
Žaruljica napajanja
Uključeno: računalo je uključeno.
Trepće: računalo je u stanju mirovanja, odnosno u načinu
rada za uštedu energije. Računalo isključuje napajanje
zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
Isključeno: računalo je isključeno ili u stanju hibernacije.
Hibernacija je način rada za uštedu energije u kojem se troši
najmanje energije.
6
Poglavlje 2
Upoznavanje računala
Sample
This manual is suitable for devices