HP Stream 14-ax000 user manual download (Page 15 of 66)

Languages: Croatian
Pages:66
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 66
Desna strana
Komponenta
Opis
(1)
Žaruljica prilagodnika izmjeničnog napona i
baterije
Bijelo: priključen je prilagodnik izmjeničnog napona, a
baterija je potpuno napunjena.
Trepće bijelo: prilagodnik za izmjeničnu struju nije spojen i
baterija je gotovo prazna.
Žuto: ispravljač je povezan i baterija se puni.
Isključeno: baterija se ne puni.
(2)
Priključak za napajanje
Na njega se priključuje prilagodnik izmjeničnog napona.
Lijeva strana
Komponenta
Opis
(1)
Utor za sigurnosni kabel
Služi za pričvršćivanje dodatnog sigurnosnog kabela na računalo.
NAPOMENA:
sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo
odvraćanja od krađe, ali ne može spriječiti neovlašteno rukovanje
računalom ni njegovu krađu.
(2)
HDMI priključak
Služi za priključivanje dodatnog videouređaja ili audiouređaja,
primjerice televizora visoke razlučivosti, kompatibilnih digitalnih
komponenti ili audiokomponenti ili pak uređaja multimedijskog
sučelja visoke razlučivosti (HDMI) velike brzine.
(3)
USB 3.0 priključci (2)
Priključite dodatni USB uređaj kao što je tipkovnica, miš, vanjski
pogon, pisač, skener ili USB koncentrator.
Desna strana
5
Sample
This manual is suitable for devices