HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 56 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 74
Valinnaisen lukitusvaijerin käyttäminen
Erikseen hankinttavan lukitusvaijerin tarkoituksena on vaikeuttaa tietokoneen väärinkäyttöä ja
varastamista, mutta se ei välttämättä riitä estämään niitä. Lukitusvaijereita kehotetaan käyttämään vain
osana varkauksien vastaista kattavaa tietoturvaratkaisua.
Oman tietokoneesi lukitusvaijerin kiinnityspaikka saattaa näyttää hieman erilaiselta kuin tämän luvun
kuvassa.
1.
Kierrä lukitusvaijeri jonkin kiinteästi asennetun esineen ympärille.
2.
Aseta avain
(1)
vaijerilukkoon
(2)
.
3.
Aseta vaijerilukon pää tietokoneessa olevaan vaijerilukon kiinnityspaikkaan
(3)
ja lukitse sitten
vaijerilukko avaimella.
4.
Poista avain ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
46
Luku 8
Tietokoneen ja tietojen suojaaminen
FIWW
Sample