HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 55 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 74
Palomuureja on kahta tyyppiä:
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennettu DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin, suojaa kaikkia
verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
Tietokoneeseen asennetut HP:n, Windowsin ja muiden valmistajien ohjelmistot on päivitettävä
säännöllisesti, jotta ne pystyvät korjaamaan tietoturvaongelmat ja parantamaan ohjelmistojen
suorituskykyä.
HUOMIO:
Microsoft lähettää ilmoituksia Windows-päivityksistä, joihin voi sisältyä suojauspäivityksiä. Voit
suojata tietokoneen tietoturvarikkomuksilta ja tietokoneviruksilta asentamalla kaikki päivitykset heti, kun
saat niistä ilmoituksen Microsoftilta.
Voit asentaa nämä päivitykset automaattisesti.
Voit tarkastella tai muuttaa asetuksia seuraavasti:
1.
Valitse
Käynnistä
-painike, sen jälkeen
Asetukset
ja lopuksi
Päivitys ja tietoturva
.
2.
Valitse
Windows Update
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
3.
Ajasta päivitysten asennus valitsemalla
Lisäasetukset
ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.
HP Touchpoint Managerin käyttäminen (vain tietyissä
tuotteissa)
HP Touchpoint Manager on pilviarkkitehtuuriin perustuva IT-ratkaisu, jonka avulla yritykset voivat
tehokkaasti hallita ja suojata tieto-omaisuuttaan. HP Touchpoint Manager auttaa suojaamaan laitteita
erilaisilta haittaohjelmilta ja muilta hyökkäyksiltä sekä valvomaan niiden toimintakuntoa. Lisäksi se
vähentää laitteissa esiintyvien vikojen ja tietoturvaongelmien ratkaisemiseen kuluvaa aikaa. Ohjelmiston
lataaminen ja asentaminen on nopeaa, joten se tarjoaa yrityksille erittäin edullisen vaihtoehdon perinteisiin
yrityksen sisäisiin ratkaisuihin verrattuna.
Langattoman verkon suojaaminen
Kun määrität WLAN-verkkoa tai luot yhteyden WLAN-verkkoon, ota aina käyttöön suojaustoiminnot, jotka
suojaavat verkkoa ja verkkoyhteyttä luvattomalta käytöltä. Julkisten alueiden, kuten kahviloiden ja
lentokenttien, WLAN-verkot (kohdepisteet) eivät välttämättä ole millään tavalla suojattuja.
Ohjelmistojen ja tietojen varmuuskopiointi
Varmuuskopioi ohjelmistot ja tiedot säännöllisesti. Tällä voit estää niitä katoamasta tai vahingoittumasta
virushyökkäyksen tai ohjelmiston tai laitteiston vioittumisen vuoksi.
FIWW
Ohjelmistopäivitysten asentaminen
45
Sample