HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 53 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 74
Windows-salasanojen määrittäminen
Salasana
Toiminto
Käyttäjän salasana
Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käytön.
Järjestelmänvalvojan salasana
Estää tietokoneen sisällön luvattoman käsittelemisen
järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
HUOMAUTUS:
Tällä salasanalla ei pääse käyttämään Setup
Utility (BIOS) -apuohjelman sisältöä.
Setup Utility (BIOS) -apuohjelman salasanojen määrittäminen
Salasana
Toiminto
Administrator password (Järjestelmänvalvojan salasana)
Annettava aina, kun käytät Setup Utility (BIOS) -
apuohjelmaa.
Jos unohdat järjestelmänvalvojan salasanan, Setup Utility
(BIOS) -apuohjelmaa ei voi käyttää.
Power-on password (Käynnistyssalasana)
Annettava aina, kun käynnistät tietokoneen, käynnistät sen
uudelleen tai poistut horrostilasta.
Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää
tietokonetta, käynnistää sitä uudelleen tai poistua
horrostilasta.
Voit määrittää, muuttaa tai poistaa järjestelmänvalvojan salasanan tai käynnistyssalasanan Setup Utility
(BIOS) -apuohjelmassa seuraavasti:
HUOMIO:
Ole erittäin varovainen, kun muutat Setup Utility (BIOS) -apuohjelman asetuksia. Virheet voivat
estää tietokoneen asianmukaisen toiminnan.
HUOMAUTUS:
Jotta voit käynnistää Setup Utility (Tietokoneen asetukset)
apuohjelman, tietokoneen on
oltava kannettavan tietokoneen tilassa näppäimistö liitettynä. Setup Utility (Tietokoneen asetukset)
apuohjelmaa ei voi käyttää näyttönäppäimistöllä, joka tulee esiin käytettäessä laitetta tablettitilassa.
1.
Käynnistä Setup Utility (BIOS) -apuohjelma:
Tietokoneet tai tabletit, joissa on näppäimistö:
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen, paina nopeasti
esc
-näppäintä ja paina sitten
f10
-näppäintä.
Tabletit, joissa ei ole näppäimistöä:
1.
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina äänenvoimakkuuden vähennyspainike
sitten nopeasti pohjaan.
TAI
Käynnistä tabletti tai käynnistä se uudelleen ja paina Windows-painike sitten nopeasti
pohjaan.
2.
Valitse
f10
.
2.
Valitse
Suojaus
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
FIWW
Salasanojen käyttäminen
43
Sample