HP Spectre 13-4100 x360 user manual download (Page 46 of 74)

Languages: Finnish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 74
Kun kytket tietokoneen verkkovirtaan:
akku alkaa latautua
näytön kirkkaus lisääntyy
virtamittarin kuvake
muuttuu.
Kun irrotat verkkovirtalähteen:
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun virran säästämiseksi
virtamittarin kuvake
muuttuu.
Virtaongelmien vianmääritys
Testaa verkkovirtalaite, jos tietokoneessa esiintyy jokin seuraavista ongelmista verkkovirtaan kytkettäessä:
Tietokone ei käynnisty.
Näyttö ei käynnisty.
Virran merkkivalo ei syty.
Voit testata verkkovirtalaitteen seuraavasti:
1.
Sammuta tietokone.
2.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja virtajohtoon, ja kytke sitten virtajohdon toinen pää
pistorasiaan.
3.
Käynnistä tietokone.
Jos virran merkkivalot
syttyvät
, verkkovirtalaite toimii oikein.
Jos virran merkkivalot
eivät syty
, tarkista verkkovirtasovittimen ja tietokoneen sekä virtajohdon ja
pistorasian väliset liitännät, jotta johdot on varmasti kytketty kunnolla.
Jos johdot on kytketty kunnolla, mutta virran merkkivalot
eivät syty
, verkkovirtalaite ei toimi ja se
on vaihdettava.
Lisätietoja korvaavan verkkovirtalaitteen hankinnasta saat ottamalla yhteyttä tukeen.
Tietokoneen sammuttaminen (sen virran katkaiseminen)
HUOMIO:
Kun tietokone sammuu, menetät tallentamattomat tiedot. Tallenna työsi ennen tietokoneen
sammuttamista.
Sammuta-komento sulkee kaikki käynnissä olevat ohjelmat sekä käyttöjärjestelmän. Tämän jälkeen
komento sammuttaa näytön ja tietokoneen.
Sammuta tietokone, kun:
kun sinun on päästävä käsiksi tietokoneen sisäosiin
liität laitteeseen ulkoisen laitteen, jota ei liitetä USB- tai videoporttiin
tietokonetta ei käytetä pitkään aikaan ja se irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä pitkäksi ajaksi.
36
Luku 6
Virranhallinta
FIWW
Sample